Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości16 lutego

Zakończyły się rekolekcje dla organistów. Tradycyjnie już, od poniedziałku do środy po I niedzieli Wielkiego Postu odbywały się w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Jarosławiu reko­lekcje dla organistów, którym prze­wodniczył w tym roku ks. prał. Marek Pień­kowski - dyrektor Domu. Uczestnicy mieli również okazję porozmawiania na "zawodowe" tematy z ks. prał. Mieczy­sławem Gniadym - Duszpasterzem Organistów. Ćwiczenia duchowe zakończyły się Mszą świętą o godz. 11.00, której prze­wodniczył ks. prał. Wacław Partyka. On też wygłosił homilię. W podsumowaniu, podjęto decyzję o zorganizowaniu wakacyjnego spotkania dla wszystkich orga­nistów Archidiecezji.

14 lutego

Ks. bp Adam Szal był gościem kapłanów przygotowujących się do pracy misyjnej w CENTRUM FORMACJI MISYJNEJ w Warszawie. Przewodniczył tam Mszy świętej i wygłosił homilię z okazji święta Apostołów Słowian: św. Cyryla i Metodego.

13 lutego

O godz. 11.00 w Wysokiej k. Łańcuta, ks. bp Adam Szal, przewodniczył Mszy świętej w przeddzień odpustu parafialnego ku czci św. Walentego, kapłana i męczennika. Wygłosił też homilię i udzielił Sakramentu Bierzmowania miejscowej młodzieży.

***

W Grabownicy, o godz. 15.30 ks. bp Adam Szal, podczas Mszy świętej udzielił Sakramentu Bierzmowania 220-osobowej grupie miejscowej młodzieży oraz pochodzącej z kilku pa­rafii deka­natu gra­bownickiego.

12 lutego

W Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu odbyło się Wiosenne Spotkanie Rady kapłańskiej. Po nabożeństwie adoracyjnym w kaplicy seminaryjnej, które poprowadził ks. prał. Wacław Partyka, dalszy ciąg spotkania odbywał się w czytelni biblioteki. Pod nieobecność Księdza Arcybiskupa, spotkaniu przewodniczył ks. bp Adam Szal. Głównym punktem był referat wprowadzający o. dra Leszka Gęsiaka, jezuity z Krakowa, na temat: Nowe wyzwania Kościoła wobec sytuacji włączenia Polski w struktury Unii Europejskiej. Prelegent przedstawił swoje przemyślenia, które stały się okazją do ożywionej dyskusji. Generalnym spostrzeżeniem spotkania było stwierdzenie, że współczesny człowiek potrzebuje nie tyle pouczeń, co auten­tycznego świa­dectwa wiary.

***

Po południu o godz. 16.30, w parafii Dydnia,ks. bp Adam Szal udzielił Sakramentu Bierzmowania 180-osobowej grupie młodzieży z kilku parafii dekanatu grabownickiego.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu