Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości15 stycznia

Promowaniu dzieł charytatywnych w archidiecezji przemyskiej poświęcone było dzisiejsze spotkanie abp. Józefa Michalika ze starostami powiatów leżących na terenie archidiecezji. Metropolita przemyski podkreślił, że obchodzony właśnie Rok Eucharystii nie może ograniczyć się do modlitwy i nabożeństw, lecz musi owocować konkretnymi czynami. "Każdy gest dobrej woli zrealizowany w duchu miłości ma wartość niewymierną" - powiedział arcybiskup podczas spotkania zorganizowanego w Wyższym Seminarium Duchownym pod hasłem "Wy dajcie im jeść". Starostowie wysłuchali relacji pracowników Fundacji Pomocy Młodzieży, świetlic socjoterapeutycznych i Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem. Na terenie archidiecezji przemyskiej działa też Fundacja "Wzrastanie", która codziennie przyjmuje 550 dzieci w świetlicach prowadzonych w Przemyślu i kilku okolicznych miejscowościach. Prowadzi też Dom Dziecka w Łopuszce Małej, gdzie mieszka 43 dzieci. Jego wychowankowie otrzymują wsparcie aż do ukończenia studiów i znalezienia skromnego mieszkania. Goście abp. Michalika wyrazili chęć zorganizowania podobnych spotkań w swoich starostwach. Zaproponowano konkretne terminy. "Mam nadzieję, że dzięki temu uda się założyć w każdym powiecie schronisko dla bezdomnych" - powiedziała Teresa Nalepa z Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta. Spotkania pod hasłem "Wy dajcie im jeść", organizowane w ramach przygotowania do diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego, mają zainicjować bliższą współpracę między powiatami, gminami, sołectwami i parafiami. Ich celem jest także lepsze poznanie istniejących już dzieł charytatywnych oraz sposobów wyszukiwania najbardziej potrzebujących pomocy. W województwie podkarpackim 20 proc. osób (400 tys.) korzysta z pomocy społecznej. Aż 60 proc. domów pomocy społecznej nie spełnia warunków i standardów pod względem architektonicznym. 230 mln zł wydaje się w województwie na pomoc społeczną i 200 mln złotych na pomoc rodzinną. 80 proc. gmin nie prowadzi systematycznej pomocy dla dzieci.

***

W Sanoku, w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa o godzinie 10.00 odbyło się spotkanie formacyjne dla Katechetów świeckich z południowej części archidiecezji, połączone z "Opłatkiem". W spotkaniu wziął udział ks. bp Adam Szal.

***

W Miejscu Piastowem o godz. 14.00 odbył się pogrzeb ks. Wojciecha Zięby, michaelity. Koncelebrowanej Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył ks. bp Adam Szal.

***

Po południu w Przemyślu odbywały się spotkania opłatkowe:
o godz. 17.00 w Klubie Związku Głuchych głuchoniemi podzielili się opłatkiem z ks. bp Adamem Szalem.

***

o godz. 18.00, w kaplicy Sióstr Felicjanek na Zasaniu zgromadzili się wykładowcy i słuchacze Studium Życia Rodzinnego na Mszy świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Wacław Partyka, dyr. Wydziału Duszpasterskiego. Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy wzięli udział w jasełkach przygotowanych przez studentów I roku studiów i łamali się opłatkiem.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu