Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości14 marca

Podobnie jak w ubiegłą niedzielę, również dzisiaj, ks. abp Józef Michalik dokonał wręczenia krzyża misyjnego kolejnemu kapłanowi archidiecezji przemyskiej, który podejmie prace w Ka­merunie. Krzyż misyjny otrzymał ks. Wiesław Marecki, podczas Mszy świętej odprawionej w rodzinnej Wrocance.

7 marca

W parafii Jaszczew (diec. rzeszowska), ks. abp Józef Michalik odprawił Mszę świętą, podczas której wręczył krzyż misyjny tamtejszemu rodakowi, ks. Mirosławowi Dubielowi kapłanowi archidiecezji przemyskiej. Niebawem rozpocznie on pracę misyjną w Kamerunie.

6 marca

W czytelni czasopism Biblioteki WSD w Przemyślu odbyło się posiedzenie Rady kapłańskiej Archidiecezji Przemyskiej. Po modlitwie brewiarzowej, ks. abp Józef Michalik we wprowadzeniu zachęcał do wysiłku w pracy nad sobą. Znana trójstopniowa metoda: widzieć, ocenić, działać - pozwoli intensywniej pracować nad uświęcaniem siebie i braci. Następnie, ks. bp Adam Szal ukazał św. Józefa Sebastiana biskupa, jako wzór do naśladowania w pełnieniu czynów miło­sierdzia. Tegoroczny program pracy duszpasterskiej"Naśladować Chrystusa Miło­siernego za wzorem św. Józefa Sebastiana, biskupa" ma nam pozwolić na pogłębienie naszej troski o drugiego człowieka. Potrzeba tylko "nowej wyobraźni miłosierdzia". Przed­stawiciele "Caritas" ukazali, jak w praktyce jest realizowane w naszej archidiecezji dzieło miłosierdzia. Ks. Grzegorz Bechta, przedstawił struktury i możliwości działania w istniejących placówkach, a ks. Paweł Biernat - opiekun Ośrodka w Rajskiem, nakreślił problematykę działal­ności Szkolnych Kół Caritas i parafialnych Oddziałów Caritas. W dalszej części obrad omówiono potrzeby powstania w przyszłości nowych placówek duszpasterskich. Spotkanie zakoń­czono Modlitwą.

6 marca

Po południu, o godzinie 15.00, Przemyscy Księża Biskupi uczestniczyli we Mszy świętej w Biłgoraju na rozpoczęcie Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej w diecezji Zamojsko-luba­czowskiej.

cofnij -   1  2  3  4  5   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu