Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości10 stycznia

W kościele pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu abp Józef Michalik przewodniczył Mszy św. dla świeckich nauczycieli religii. Po zakończonej Eucharystii Ksiądz Arcybiskup dzielił się z katechetami opłatkiem. Tego samego dnia, o godz. 14.30, Metropolita Przemyski złożył świąteczną wizytę mieszkańcom Domu Dziecka w Łopuszce Małej, który prowadzi Fundacja "Wzrastanie". W niedzielę (11 stycznia) Pasterz Archidiecezji sprawował Mszę św. w kaplicy Bursy Szkolnej przy ul. Chopina w Przemyślu i wziął udział w "opłatku" dla środowiska prawników.

6 stycznia

Tegoroczną uroczystość Objawienia Pańskiego karmelici bosi prowincji krakowskiej obchodzili szczególnie uroczyście w swym klasztorze w Przemyślu. Przybyli tam licznie z wielu klasztorów z okazji świeceń diakonatu jednego ze swych współbraci zakonnych - brata Pawła Baranieckiego, alumna Wyższego Seminarium Duchownego OCD w Krakowie. Szafarzem sakramentu był metropolita przemyski obrządku łacińskiego, arcybiskup Józef Michalik, serdecznie przywitany przez przeora przemyskiego klasztoru karmelitów bosych i proboszcza miejscowej parafii terytorialnej i garnizonowej - o. majora Andrzeja Guta OCD. Kandydata przedstawił do święceń o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD, przełożony prowincjalny z Krakowa. Uroczystość uświetnił udział diakonii muzycznej Karmelitańskiego Ruchu Ewangelizacyjno- Modlitewnego, która wykonała nie tylko śpiewy liturgiczne, ale też artystycznie wykonane niektóre polskie kolędy. Krakowska prowincja karmelitów bosych liczy obecnie siedmiu diakonów, którzy przygotowują się do przyjęcia święceń kapłańskich, a także pięćdziesięciu seminarzystów (24 na teologii i 26 na filozofii), wśród których jeden jest Słowakiem, pięciu obywatelami Ukrainy i ośmiu Afrykańczykami (z Burundi i Rwandy). Nowicjat zakonny odbywa natomiast dwunastu współbraci, wśród których jeden jest obywatelem Stanów Zjednoczonych (polskiego pochodzenia).

6 stycznia

W bazylice archikatedralnej w Przemyślu bp Adam Szal celebrował uroczystą Mszę św. i wygłosił kazanie na okoliczność Objawienia Pańskiego.

cofnij -   1  2  3  4  5   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu