Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości18 grudnia

Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu gościło Obraz Nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej. Po zakończeniu odwiedzin parafii Archidiecezji Przemyskiej, Kopia cudownego Obrazu Matki Bożej została przyjęta przez profesorów i alumnów Seminarium. Uroczystej Mszy świętej na rozpoczęcie Nawiedzenia przewodniczył ks. abp Józef Michalik Metropolita Przemyski wraz z Księżmi Biskupami: Adamem Szalem i Biskupem Seniorem Bolesławem Taborskim. Współkoncelebrowali Księża Profesorowie i Wykładowcy. Ksiądz Arcybiskup powiedział w homilii o potrzebie pobożności maryjnej u alumnów, która pomaga w drodze do świętości. Przykładem tej drogi są byli wychowankowie tego seminarium: św. Józef Sebastian Pelczar i bł. Jan Wojciech Balicki.
Następnego dnia, studiujący w Instytucie Teologicznym w Przemyślu bracia Bazylianie wykonali «Akatyst ku czci Bogarodzicy».

13 grudnia

W Przemyślu Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej podsumowało swoją działalność w roku 2003. Księża asystenci w raz z przedstawicielami parafialnych kół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich złożyli na ręce abp Józefa Michalika swoje sprawozdania i podzielili się własnymi doświadczeniami z pracy społeczno – duszpasterskiej w środowisku. Ze sprawozdań wynika, że działalność Stowarzyszenia bardzo bogata jest w różne konkretne akcje na rzecz rodzin, dzieci, zwłaszcza z rodzin wielodzietnych, rodzin niepełnych i osób samotnych. I tak 290 członków, zorganizowanych w 20 kołach okręgów: Krosno, Jarosław i Przemyśl opracowało swój własny program wspierania rodzin, zwłaszcza napotykających różne trudności. Jarosławskim kołom oprócz zorganizowanej kwesty, zbiórki odzieży i środków czystości przeznaczonych dla poszkodowanych w różnych formach klęsk żywiołowych, udało się zakupić 71 ton węgla opałowego. Przy tamtejszym oddziale działa też komisja stypendialna, która przyznała w tym roku 76 stypendiów dla młodzieży uczącej się. Prowadzona jest także działalność wydawnicza. Od kilku lat wydawane są tzw. „Listy” tj. zeszyty o charakterze formacyjno-programowym. Krośnieńskie koła prowadzą natomiast ośrodek adopcyjny w Krośnie, gdzie w wyniku jego działań przeprowadzono adopcję pięcioro dzieci. Uwrażliwianie i szacunek dla każdego życia owocuje aktywnością wobec jawiących się inicjatyw legislacyjnych i potrzeb konkretnych ludzi.
I tak np. celem akcji pod hasłem „Życie z Życia” (zapoczątkowanej w Iwoniczu) było spopularyzowanie świadomego oddawania narządów do przeszczepów, co spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska. Koła przemyskie prowadzą dwa przedszkola katolickie oraz świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży. Działalność Stowarzyszenia koncentruje się tu na formacji poprzez prowadzone Studium Życia Rodzinnego. Kilka oddziałów Stowarzyszenia utrzymuje regularne kontakty z podobnymi grupami na Ukrainie i w Szwecji. W okresach wakacyjnych wszystkie koła w archidiecezji organizują kolonie i obozy a także imprezy oświatowe i kulturalno-rozrywkowe. Na ogół stowarzyszenia dobrze współdziałają i współpracują z jednostkami samorządów terytorialnych i władzami lokalnymi.

cofnij -   1  2  3  4  5   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu