Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości14 i 15 listopada

W Miejscu Piastowym odbyło się II Sympozjum Pedagogiczne zorganizowane przez Księży Michalitów. Mottem tegorocznych refleksji były: Wychowanie i kultura. W Sympozjum udział wzięły najwyższe władze Zgromadzenia św. Michała Archanioła z Ojcem Generałem ks. Kazimierzem Tomaszewskim na czele. Gościem honorowym był ks. abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski.
Jak dziś wychowywać? - to pytanie nieustannie powraca, a szczególnie wtedy, gdy praca peda­gogiczna napotyka na trudności. Nie trzeba dzisiaj nikomu udowadniać, że dobrego wychowywania i uczenia kultury nie zastąpią kamery video w szkołach czy służby ochroniarskie. Wyzwaniem dla rodziców, nauczycieli i wychowawców jest dobre wychowanie, o którym ks. Bronisław Markiewicz mówił, że jest fundamentem i pierwszym warunkiem szczęścia ludzkiego na ziemi i wieczności.
Współczesna Polska posiada i wiedzę i ludzi, którzy nią dysponują, a którym wychowywanie młodych ludzi leży głęboko na sercu. O globalizacji - jej pozytywach i skutkach ujemnych mówił wykładowca z Rzeszowa. Owocem prelekcji była burzliwa dyskusja, która dotknęła również wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej - jakie wartości preferować, na co młodzież uwrażliwiać, aby kultura naszych przodków nie rozpłynęła się w zetknięciu z innymi, lecz także by nie popaść w skrajną postawę ksenofobii. Przedstawiciel wyższej uczelni z Warszawy wszedł w tę ożywioną dyskusję dotykając znaczenia narodowego dziedzictwa kulturowego w wychowaniu młodzieży. Ks. Andrzej Zwoliński z Krakowa ukazał rolę mediów w procesach wychowawczych. Zwrócił uwagę na to, że trzeba uczyć dzieci i młodzież korzystać z mediów, aby nie stracić nad nimi kontroli. Ponieważ większość słuchaczy pochodziła z województwa podkarpackiego więc z wielką uwagą wysłuchano prelekcji przedstawicielki KUL-u, który dotyczył perspektyw życiowych i edukacyjnych młodzieży Podkarpacia. Poparte badaniami i liczbowymi danymi wystąpienie umocniło w przekonaniu zebranych w auli michalickiej szkoły (uczestniczyło w sympozjum około 350 osób) słuchaczy, że młodzież z tego regionu Polski jest pełna ambicji, że nie szczędzi sił w kształtowaniu charakteru i zdobywaniu wiedzy oraz, że nie boi się wyzwań, które stoją na drodze ich życia.
Sympozjum zakończyła Msza święta, której przewodniczył ks. abp Józef Michalik. Wychowanie to służba, a służąc trzeba nieraz uklęknąć, aby umyć nogi swoim uczniom - powiedział podczas homilii zachęcając do wytrwałej pracy nad krzewieniem wiary i kultury w wychowaniu dzieci i młodzieży.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu