Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości21 sierpnia

Ksiądz bp Adam Szal był gościem Sióstr Michalitek w Miejscu Piastowym. W kaplicy klasztornej Ksiądz Biskup celebrował Mszę św. w 75 rocznicę zatwierdzenia Zgromadzenia przez biskupa przemyskiego Anatola Nowaka (21 sierpnia 1928 roku).

21-24 sierpnia

W Domaradzu odbywały się warsztaty formacyjno-muzyczne młodzieżowej Diakonii Muzycznej Archidiecezji Przemyskiej. Zajęcia, w których uczestniczyło 70 osób, prowadziła Monika Brewczak z Sanoka, we współpracy z Grażyną Chomiszczak z Sanoka, Mariolą Waliszko z Krosna i Elżbietą Maciołek z Przemyśla. Podczas ćwiczeń został przygotowany repertuar pieśni, którymi modlić się będą młodzi uczestnicy Pielgrzymki do Bazyliki Archikatedralnej (28 września 2003 roku) inaugurującej nowy rok pracy formacyjnej w małych grupach eklezjalnych. Warsztaty zakończyły się w niedzielę (24.08.) uroczystą Sumą o godz. 11.30, której przewodniczył ks. Tadeusz Biały. Po zakończonej Eucharystii, młodzi artyści zaprezentowali jeszcze kilka utworów przygotowanych podczas warsztatów. Słowa wdzięczności należą się księdzu proboszczowi Wiesławowi Przepadło i Parafianom za gościnne przyjęcie młodzieży.

17 sierpnia

W Aksmanicach (par. Kormanice) ks. abp Józef Michalik poświęcił nowy kościół dojazdowy.

16 sierpnia

W Strachocinie na „Bobolówce” odbywały się co miesięczne uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli. Modlitwie licznie zebranych parafian i pielgrzymów z sąsiednich miejscowości przewodniczył bp Marian Buczek, sufragan lwowski. Należy zaznaczyć, że bp Marian otrzymał święcenia kapłańskie w 1979 roku, po sześcioletniej formacji w przemyskim Seminarium Duchownym i jest kursowym kolegą ks. Józefa Niżnika, proboszcza w Strachocinie.

15 sierpnia

Do sanktuariów maryjnych przybywali pielgrzymi na uroczystości odpustowe ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Modlitwie pątników zgromadzonych w Starej Wsi przewodniczył bp Adam Szal z Przemyśla, a w Haczowie ks. Jerzy Buczek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

15 sierpnia

W przemyskiej archikatedrze 4 siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Starowiejskich (Beata, Dorota, Halina i Katarzyna) złożyły wieczystą profesję. Uroczystej Mszy św. przewodniczył abp Józef Michalik.

12-15 sierpnia

W Kalwarii Pacławskiej odbywały się uroczystości odpustowe z okazji Wniebowzięcia NMP. Uczestniczyło w nich ponad 20 tys. wiernych, w tym 600 osób z Ukrainy, przybyłych do kalwaryjskiego sanktuarium w pieszej pielgrzymce. Modlitwie pątników przewodniczyli bp Stefan Moskwa (12 sierpnia), bp Adam Szal (13 sierpnia) i abp Józef Michalik (14 sierpnia).

cofnij -   1  2  3  4  5   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu