Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości28 września

Ks. abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski, ks. bp Marian Rojek oraz ks. Bartosz Rajnowski, Kanclerz Kurii są dzisiaj gośćmi Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego ks. bpa Wacława Depo. Najdostojnieszemu Solenizantowi składamy najlepsze życzenia.

Medyka. W ramach przygotowania do wizytacji kanonicznej i przyjęcia sakramentu Bierzmowania, kandydaci do tego sakramentu przyjęli krzyże z rąk ks. prał. Zbigniewa Suchego, który o godz. 18.00 przewodniczył Mszy świętej i wygłosił okolicznościową homilię.

27 września

W czytelni Biblioteki WSD odbyła się dzisiaj przed południem Jesienna Kongregacja Księży Dziekanów. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9.30 „Modlitwą w ciągu dnia”. Następnie Ksiądz Arcybiskup wygłosił słowo wstępne, a po nim ks. prał. Wacław Partyka omówił program duszpasterski na najbliższy rok. Wystąpienie to było wstępem do dyskusji i zgłaszania propozycji duszpasterskich. Ks. Marek Cisek, sekretarz Rady kapłańskiej poinformował zgromadzonych o ustaleniach podjętych na ostatniej radzie.
Ks. bp Adam Szal poinformował Księży Dziekanów o przy­szło­rocznych wi­zy­tac­jach kanonicznych:
dekanatwizytator
Błażowaks. bp Marian Rojek
Radymno Iks. bp Adam Szal
Radymno IIks. bp Marian Rojek
Rzepedźks. bp Adam Szal
Sanok Iks. abp Józef Michalik

W przemyskim klasztorze Sióstr Benedytynek odbył się pogrzeb s. Benedykty Joanny Rząsa [71 lat życia, 50 lat życia zakonnego]. Mszy świętej pogrzebowej o godz. 11.00 przewodniczył i homilię wygłosił ks. inf. Stanisław Zygarowicz. Współkoncelbrowali: ks. prał. Zdzisław Majcher, ks. prał. Stanisław Czenczek oraz inni kapłani.

26 września

Przemyśl. W Wyższym Seminarium Duchownym odbyła się inauguracja no­we­go roku akademickiego 2007/2008.
O godz. 10.00 ropoczęła się koncelebrowana Msza święta pod przewodnictwem i z homilią ks. abpa Józefa Michalika. W kon­ce­lebrze udział wzięli: ks. bp Adam Szal, ks. bp Marian Rojek, ks. inf. Stanisław Zygarowicz, ks. dr Jerzy Buczek, rektor seminarium duchownego z Rzeszowa, kanonicy kapituł, księża dzie­kani, proboszczowie parafii przemyskich, wychowawcy i wykładowcy Instytutu Te­olo­gicz­nego.
Po Mszy świętej dalsza część uroczystości odbywała się w auli. Chór Seminaryjny od­śpiewał Gaude mater Polonia, a Rektor – ks. dr hab. Dariusz Dziadosz dokonał otwarcia roku. Następnie ks. dr Piotr Kandefer – prefekt studiów, odczytał spra­woz­danie z poprzedniego roku akademickiego. Kolejnym punktem był wykład inau­gu­racyjny pt. „Polska szkoła duchowości”, który wygłosił ks. mgr lic. Marek Wilk. Po wykładzie odbyła się immatry­kulacja 34 alumnów pierwszego roku. Na koniec zostały wygłoszone podrowienia: przez ks. dra Jerzego Buczka, rektora rze­szow­skiego, Prezydenta Przemyśla p. Roberta Chomę oraz p. dra Jana Musiała, kan­clerza Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej. Słowo Metropolity Przemyskiego, błogosławieństwo Księży Biskupów na nowy rok akademicki oraz śpiew Gaudeamus igitur... zakończyły spotkanie w auli. Po tym spotkaniu Ksiądz Rektor zaprosił wszys­tkich na wspólny obiad do refektarza seminaryjnego.

O godz. 13.45 rozpoczęła się pierwsza w tym roku akademickim konferencja pe­da­go­giczna pod przewodnictwem księdza Arcybiskupa Metropolity.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu