Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości29 lipca

XVII niedziela zwykła.
Wietrzno [dek. dukielski]. O godz. 11.00 w odnowionym kościele parafialnym ks. bp Adam Szal odprawił dziękczynną Mszę świętą za ukończone dzieło restauracji zabytkowej świątyni i za budowę nowej dzwonnicy. Ksiądz Biskup wygłosił również homilię i pobłogosławił nowowybudowaną dzwonnicę.

Kalwaria Pacławska.
Czwarty dzień Franciszkańskiego Spotkania Młodych.
Temat dnia: „W DRODZE NIE JESTEM SAM”

Słowo dnia:
Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?» Popatrzcie na moje ręce i nogi: «to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”. [Łk 24,35-48].
Po więcej informacji odsyłamy na oficjalną stronę Spotkania.

Gościem FSM był dzisiaj ks. abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski. O godz. 11.00 przewodniczył On koncelebrowanej Eucharystii i wygłosił okolicznościową homilię.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu