Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości29 maja

W parafii pw. Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoMchawie, podczas Mszy świętej o godz. 17.00 z okolicznościowym kazaniem, ks. abp Jóżef Michalik dokonał uroczystego poświęcenia nowego ołtarza [konsekracji] oraz udzielił sakramentu Bierz­mo­wania miejscowej młodzieży.

W parafii pw. Matki Boskiej Królowej PolskiJarosławiu gościł ks. bp Adam Szal, który podczas Mszy świętej o godz. 18.00 udzielił sakramentu Bierz­mo­wania 60 osobom spośród miejscowej młodzieży.

28 maja

Święto Matko Kościoła

„Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i An­drzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Ju­da, [brat] Jakuba. Wszyscy oni trwali jed­no­myśl­nie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego.”
(Dz 2,3-4)Ks. abp Józef Michalik uczestniczył w świętowaniu 100. rocznicy konsekracji kościoła w sanktuarium maryjnym w Jodłówce O godz. 11.00 przewodniczył uroczystej Mszy świętej Jubileuszowej i wygłosił homilię. Pobłogosławił również okolicznościową tablicę, wmurowaną w ścianę świątyni.

Ks. bp Marian Rojek kontynuuje wizytację kanoniczną w parafii Księży Mi­cha­itówKrośnie. Po zrealizowaniu dzisiejszego programu, w godzinach wczes­no­po­po­łud­nio­wych spotkał się z kapłanami calego dekanatu celem podsumowania wizytacji.

Parafia pw. Matki KościołaOrłach przeżywa swoje święto patronalne. Sumę odpustową z kazaniem odprawił o godz. 11.00 ks prał. Wacław Partyka, wikariusz generalny. On też poprowadził dookoła świątyni dziękczynną procesję Teoforyczną.

Ks. bp Adam Szal odprawił o godz. 18.00 w Kolegiacie Jarosławskiej uro­czystą Mszę świętą, połączoną z udzieleniem sakramentu Bierzmowania 205 osobom.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu