Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości29 marca

Przed południem, o godz. 11.30 ks. bp Adam Szal odprawił Mszę świętą w koś­ciele Ojców DominikanówJarosławiu, wygłosił homilię i udzielił sakramentu Bierzmowania 81 osobom ze szkół specjalnych.

Ks. bp Marian Rojek, od parafii pw. Wniebowzięcia NMPHaczowie, rozpoczął dzisiaj wizytację dekanatu Krosno II.
Przed południem odwiedził Zakład Terapii Zajęciowej w Sicinie [par. Haczów], a po obiedzie: spotkał z dziećmi i młodzieżą oraz pedagogami miejscowych szkoł, nawiedził cmentarz oraz odwiedził Siostry Służebniczki pracujące w parafii oraz ochronkę przez nie prowadzoną.
Oficjalne rozpoczęcie wizytacji odbyło się na Mszy świętej o godz. 18.00. Po Eucharystii Ksiądz Biskup Wizytator spotykał się z grupami apostolskimi działającymi w parafii.

28 marca

Ks. bp Adam Szal spotkał się dzisiaj z dziećmi i nauczycielami ze Szkoły Podstawowej w Łętowni [par. Kuńkowce] i ze wspólnotą wierzących w Łętowni w ramach programu wizytacyjnego. O godz. 11.00 Ksiądz Biskup odprawił Mszę świętą na zakończenie wielkopostnych rekolekcji szkolnych i parafialnych. Rekolekcjonistą był ks. Marek Cecuła – wikariusz i senior kolegium Łańcut-Fara. [Nadesłał ks. Robert Grela, proboszcz].

W Godzinie Miłosierdzia została odprawiona w Archikatedrze Przemyskiej Msza święta w intencji obrony życia. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Wacław Partyka, wikariusz generalny.

Ks. bp Marian Rojek przebywał dzisiaj w parafii pw. św. Antoniego z PadwyJedliczu, gdzie podczas Mszy świętej o godz. 16.00 udzielił sakramentu Bierzmowania 120-osobowej grupie młodzieży.

W parafii Krosno – Fara ks. abp. Józef Michalik udzielił sakramentu Bierzmowania 127 uczniom klas trzecich gimnazjum podczas Mszy świętej o godz. 17.30, której przewodniczył w krośnieńskiej farze. Po uroczystej Eucharystii poświecił odnowioną staraniem księdza dziekana i proboszcza ks. prał. Karola Brysia Kaplicę pod wezwaniem Świętego Krzyża, zwaną również kaplicą Emaus, która wzniesiona została poza obrębem miasta w XVIII wieku. Obecnie znajduje się przy ulicy Kletówka. Kaplica ta przed laty służyła parafii między innymi, jako sala do katechizacji dzieci i młodzieży. [Nadesłał: ks. Łukasz Pałacki].

27 marca

W ramach programu wizytacyjnego w parafii św. JózefaPrzemyślu, o godz. 10.00 ks. bp Adam Szal spotkał się z młodzieżą i nauczycielami Gimnazjum Sa­lez­jańskiego.

Na zakończenie rekolekcji parafialnych w Pawłosiowie o godz. 17.00 ks. bp Marian Rojek odprawił Mszę świętą, podczas której udzielił sa­kra­mentu Bierz­mo­wania 30 osobom.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu