Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości28 stycznia

IV niedziela zwykła w ciągu roku
W Jarosławskiej Kolegiacie o godz. 11.30 została odprawiona uroczysta Msza święta pod prze­wod­nic­twem ks. bpa Adama Szala, z okazji 50. rocznicy śmierci ks. kan. Mieczysława Lisińskiego. Odbyła się również promocja książki pt. „OJ­CIEC UBOGICH i SIERÓT, ks. Kanonik Mieczysław Lisiński, 1877-1957”. Autorem tej publikacji jest p. mecenas Zdzisław Paszyński. W przedsionku koścoła pw. Świętego Ducha została poświęcona i odsłonięta tablica dedykowana Księdzu Lisińskiemu.
O Księdzu Lisińskim i jego pracy charytatywnej można poczytać na stronie in­ter­ne­towej Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 2 Zgromadzenia Sióstr Słu­żeb­niczek NMP NP, którego był założycielem.

O godz. 11.30 w Przemyślu w kościele Ojców Karmelitów, ks. bp Marian Rojek odprawił Mszę świętą i wygłosił homilię dla środowisk i organizacji samorządowych oraz partii politycznych. Po Eucharystii uczestnicy zgromadzili się w sali parafialnej, gdzie złożyli sobie życzenia i połamali się opłatkiem.

O godz. 15.00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Radymnie odbył się koncert noworoczny pod hasłem „Rodzino święta przykładem nam służ”. Gościem przedstawienia był miedzy innymi ks. bp Adam Szal. Spektakl przygotowały dzieci i młodzież biorące udział w zajęciach świetlicowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży «WZRASTANIE».

W dnaich 27-28 stycznia w Strachocinie odbyła się III seria rekolekcji dla prezesów POAK z  rchiprezbiteratu jarosławskiego i przemyskiego. Rekolekcje nawiązujące do tematyki roku duszpasterskiego: „Przypatrzmy się powołaniu naszemu” prowadził ks. prał. Józef Niżnik, asystent diecezjalny. Rekolekcje, w których wzięło udział 45 prezesów zakończyło się w Santuarium św. Andrzeja Boboli nabożeństwem do Świetego i ucałowaniem relikwii.

W parafii pw. Podwyższenia KrzyżaFalejówce, odbyło się spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu bieszczadzkiego i sanockiego. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. prał. Józefa Niżnika, który wygłosił do uczestników Słowo Boże. Oprawę muzyczną przygotowała młodzież z parafii NSPJ w Sanoku. Po Mszy świętej odbyła się druga część spotkania w sali Domu Ludowego, gdzie uczestnicy spotkania połamamli się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. W spotkaniu wzięli udział, oprócz Księdza Asystenta, kapłani: ks. Józef Joniec z Falejówki, ks. Stanisław Jachowicz z Grabownicy, ks. Kazimierz Gancarz z Grabówki i ks. Bogdan Nitka z Dudyniec.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu