Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości27 grudnia

Św. Jana Apostoła.
W parafii pw. św. Jana Apostoła w Przemyślu [Przekopana] odbył się dziś Odpust Parafialny. Uroczystą sumę o godz. 11.00 odprawił i kazanie wygłosił ks. Bartosz Rajnowski, Kanclerz Kurii Metropolitalnej. Głosił on homilie także podczas pozostałych Mszy świętych w dniu dzisiejszym.

26 grudnia

Św. Szczepana – drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.
W ramach przygotowań do obchodów 10. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na Podkarpaciu, o godz. 10.30 w kościele Ojców BernardynówDukli ks. bp Adam Szal odprawił Mszę świętą ku czci św. Szczepana, Pierw­szego Męczennika i wygłosił okolicznościową homilię.

Ks. abp Józef Michalik, podczas Mszy świętej o godz. 12.00 konsekrował nowy ołtarz w parafii Rybotycze. Podczas Eucharystii wygłosił homilię.

O godzinie 16.30 w Archikatedrze Przemyskiej odbyło się wspólne ko­lę­do­wanie. Śpiewano kolędy z towarzyszeniem Archidiecezjalnego Chóru «Ma­gni­ficat». Spotkanie transmitowało Archidiecezjalne Radio «FARA».

25 grudnia

Uroczystość Bożego Narodzenia.
   Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Wszystkim Czytelnikom naszej witryny
składamy najserdeczniejsze życzenia:
Niech Nowonarodzony Syn Boży Wam błogosławi
niech napełnia serce radością i pokojem
a Niepokalana Matka naszego Pana,
niechaj otoczy Was płaszczem swej opieki
z taką troskliwością, jak wtedy, gdy pochylała się
nad Swoim Synem w Betlejemską Noc
.

Na nadchodzący Nowy Rok Pański 2007
życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności
.

Mszy świętej o północy «Pasterce»Archikatedrze Przemyskiej prze­wod­niczył ks. abp Józef Michalik i wygłosił homilię. Oprawę mu­zyczną uro­czys­tości za­pewnił Archi­die­cezjalny Chór «Magni­ficat» pod dy­rekcja ks. prał. Mie­czy­sława Gnia­dego. Od go­dziny 23.30 chór śpie­wał kolędy, przy­go­to­wując ze­bra­nych do prze­ży­cia Eu­charystii.

Ks. bp Marian Rojek celebrował uroczystą Mszę świętą z kazaniem o godz. 10.30 w kościele parafialnym w Muninie.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu