Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości26 sierpnia

Uroczystość NMP Częstochowskiej

Na Jasnej Górze zgromadzili się biskupi diecezjalni wraz z wielką liczbą wiernych, aby uroczyście świę­tować Złoty Jubileusz Jasnogórskich Ślubów Narodu.
Szczegółowy program dzisiejszej uroczystości znaj­dzie­my na stro­nie Sanktuarium Częs­to­chow­skiego.


Krótką informację o tamtych dniach, kiedy Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński więziony w Komańczy pisał tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu znaj­dziemy tutaj.

Wielka Boga - Człowieka Matko,
Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona, Maryjo,
Królowo Świata i Polski Królowo!
Oto my, Twoje dzieci, stajemy znów przed Tobą
i składamy u stóp Twoich siebie samych
i wszystko, co mamy: rodziny nasze,
świątynie i domostwa, zagony polne
i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra,
wszystkie wysiłki myśli naszej,
drgania serc i porywy woli.
Odnawiamy dziś ślub przodków naszych
i Ciebie za Patronkę naszą i za Królowę Polski uznajemy.

Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy,
aby Polska była rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojego Syna,
poddanym całkowicie pod Twoje panowanie,
w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.

W.: Królowo Polski, przyrzekamy.
Przyrzekamy dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii,
Kościołowi świętemu i Jego pasterzom.

W.: Królowo Polski, przyrzekamy.
Przyrzekamy strzec w każdej duszy polskiej daru łaski,
jako źródła Bożego Życia. Pragniemy, aby każdy z nas
żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios.

W.: Królowo Polski, przyrzekamy.
Święta Boża Rodzicielko! Przyrzekamy stać na straży budzącego się życia.
Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy bronić nierozerwalności
małżeństwa i czuwać nad ogniskiem domowym.

Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego,
Jezusa Chrystusa, i strzec obyczajów chrześcijańskich i ojczystych.
Przyrzekamy Ci chować młode pokolenie w wierności Chrystusowi
i bronić je przed zepsuciem.

W.: Królowo Polski, przyrzekamy.
Zwierciadło Sprawiedliwości! Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty narodu,
przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości,
Chrystusem, Bogiem naszym.

Przyrzekamy zachować w życiu rodzinnym i publicznym miłość i sprawiedliwość,
zgodę i pokój, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku.
Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy,
aby pod wspólnym dachem domostwa naszego
nie było głodnych, bezbronnych i płaczących.

W.: Królowo Polski, przyrzekamy.
Zwycięska Pani Jasnogórska!
Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem
najświętszy i najzacniejszy bój z naszymi wadami narodowymi.
Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności,
marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości.

Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności,
pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie
i wzajemnego poszanowania.

W.: Królowo Polski, przyrzekamy.
Wspomożenie Wiernych! Przyjmij nasze przyrzeczenia,
umocnij je w sercach naszych i złóż je przed oblicze Boga,
w Trójcy Świętej Jedynego.
W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość,
całe nasze życie, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu.
Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską
do bram Ojczyzny Niebieskiej.
A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa,
błogosławiony owoc żywota Twojego. Amen.

W archikatedrze Przemyskiej odbywa sie dzisiaj powakacyjny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. O godz. 11.00 zostanie odprawiona uroczysta Eucha­rystia, której będzie przewodniczył ks. bp Marian Rojek. On też wygłosi oko­licz­noś­ciowe kazanie. Po szczegóły odsyłam na stronę oazową.

25 sierpnia

Ks. abp Józef Michalik oraz ks. bp Adam Szal udali się na Jasna Górę. Jeszcze dzisiaj odbędzie się tam posiedzenie Rady Stałej i biskupów diecezjalnych. W sobotę, 26 sierpnia br. Księża Biskupi wezmą udział w uroczystościach ku czci Matki Bożej Częstochowskiej i świętowaniu Złotego Jubileuszu Ślubów Jas­no­górskich.

Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży «WZRASTANIE» w Przemyślu organizuje dla dzieci i młodzieży KONKURS PLASTYCZNY, LITERACKI ORAZ KRÓTKICH FORM TEATRALNYCH I MU­ZYCZNYCH pod hasłem: „Moje wzrastanie ku pełni czło­wie­czeń­stwa”. Szczegóły konkursu wraz z regulaminem w dziale ogłoszenia.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu