Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości25 lipca

św. Jakuba Ap. i św. Krzysztofa

św. Krzysztofowi, patronowi kierowców pole­camy wszystkich użytkowników dróg: kierujących pojazdami mechanicznymi, a także wożniców i pie­szych.
W dzień św. Krzysztofa – lub w niedzielę przed lub po wspomnieniu, w naszych parafiach kapłani bło­go­sła­wią pojazdy i kierowców. Niech ten obrzęd stanie się okazją do odpowiedzialnego korzystania z pojazdów.

24 lipca

W liturgiczne wspomnienie św. Kingi, przypominamy pobyt Jana Pawła II w Starym Sączu i kano­nizację tej Świętej Klaryski. Papież mówił wtedy o po­trze­bie świętości dla każdego chrześcijanina. Na stronie internetowej klasz­toru Sióstr Klarysek w Starym Sączu znajdziemy więcej wiadomości na temat postaci „Pani Sądeckiej”.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu