Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości26 czerwca

W parafii pw. św. Iwona i Matki Bożej Uzdrowienia ChorychIwoniczu Zdroju odbył się zapowiadany zjazd organistów. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 w sali pod kościołem. Przewodniczył mu ks. prał. Mieczysław Gniady, Archidiecezjalny Duszpasterz Organistów. Po wstępnym omówieniu programu oraz przygotowaniu liturgii, rozpoczęła się Msza święta koncelebrowana pod prze­wodnictwem ks. prał. Wacława Partyki, wikariusza generalnego, który również wygłosił homilię. Współkoncelebrowali: ks. prał. Gniady oraz ks. dr Andrzej Chmura, miejscowy proboszcz. Po Mszy świętej odbyło się dwugodzinne semi­narium na tematy związane z posługą organisty. Spotkanie zakończyło się wspól­nym obiadem o godz. 14.00.

W Muninie o godz. 18.00, ks. bp Marian Rojek dokonał poświęcenia ołtarza i udzielił sakramentu Bierzmowania miejscowej młodzieży.

25 czerwca

XII niedziela zwykła w ciągu roku.
W ramach 336. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, od­by­wa się dzisiaj w Gnieźnie uroczystość 1000. rocznicy śmierci pierw­szego bis­kupa gnieź­nieńskiego – bł. Radzyma - Gaudentego. Więcej na stronie Episkopatu.

W Witoszyńcach [par. Grochowce], rodzinnej miejscowości ks. Jerzego Jakubca – wieloletniego misjonarza w Afryce – świętowano Srebrny Jubileusz jego Kapłaństwa. Gościem był, równiez tegoroczny Jubilat, ks. bp Marian Rojek, który przewodniczył koncelebrze i wygłosił kazanie.

Zbliża się termin wyjścia 26 Przemyskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. W parafiach trwają zapisy uczestników tegorocznych „rekolekcji w drodze”. Dla tych, którzy nie mogą – z różnych powodów – wziąć udziału w wędrowaniu, ist­nieje ciekawa propozycja Duchowego udziału w Pielgrzymce przez słuchanie specjalnych transmisji Radia «FARA» z pątniczej trasy i właczanie się w modlitwę. Szczegółowe informacje o tym sposobie pielgrzymowania można znaleźć na spec­jalnej stronie pielgrzymowania duchowego: www.pielgrzymka.radiofara.pl

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu