Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości25 kwietnia

Wczoraj w Jarosławiu w auli PWSZ w godzinach wieczornych odbył się koncert Mate.O - Mateusza Otremby, który przez wielu określany jest jako lider uwiel­bienia. Do Jarosławia zespół zawitał w ramach ogólnopolskiej trasy koncertowej promującej nowa płytę „Zapominam siebie”. Na scenie, obok nowego re­per­tuaru, w którym znalazło się miejsce na odrobinę soulujazzu, usłyszeć można było takie przeboje jak Przyjaciela mam, „Niepojęta Łaska” czy „Panie nasz”. Spe­cjalnie przygotowana scenografia, światła oraz multimedia tworzyły nie­za­pom­niany klimat występu. Organizatorem koncertu było Duszpasterstwo Aka­de­mickie «GAUDIUM». Uczestniczyło w nim około 500 osób, głównie młodych.
[Relacja: ks. Maciej Kandefer.]

24 kwietnia

Uroczystość św. Wojciecha.
W parafii pw. św. Wincentego à PauloMoszczanach odbył się wiosenny dzień skupienia dla członków Akcji Katolickiej Dekanatu Radymno II. Gospodarzem spotkania był ks. proboszcz Ryszard Buryło. Spotkanie roz­po­częło się od wspólnej Eucharystii, której przewodniczył ks. prał. Józef Kieł­bo­wicz, dziekan. Słowo Boże wygłosił ks. Krzysztof Szczygielski proboszcz z Mi­cha­łówki. Koncelebrowali wszyscy kapłani dekanatu. W dalszym ciagu spotkania, p. Mirosław Nazar prezes POAK z Wietlina odczytał referet pt. „Przesłanie Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów polskich z okazji wizyty ad limina Apos­to­lorum”. Następnie rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu, ogło­sze­nia, poczęstunek i rozesłanie. [Relacja: ks. Jan Bocek].

W Archikatedrze odbyło się świąteczne spotkanie Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie rejonu przemyskiego. Po Mszy świętej o godz. 18.00, której przewodniczył ks. prał. Stanisław Czenczek odbyło się dzielenie po­świę­conym jajkiem.

Po świątecznej przerwie, powrócili do seminarium alumni, by od jutra podjąć zajęcia. Z praktyk wielkopostnych powrócli także diakoni.

W dniach od 20 do 22 kwietnia 2006 r. w Centrum Formacji „Collegium Ma­ria­num” odbyły się rekolekcje II roku formacji animatorów „Charyzmat i Wspólnota”. Prowadził je ks. Adam Wąsik – Dziecezjalny Moderator Ruchu i s. Elżbieta Kot. Podczas rekolekcji odbyła się weryfikacja kandydatów na animatorów grupy. W tym roku podczas Lokalnej Oazy Matki 10 czerwca w Starej Wsi, dyplom animatora grupy otrzyma około 60 młodych ludzi, którzy podejmą posługę w swoich parafiach i podczas rekolekcji wakacyjnych Ruchu Światło-Życie. [Relacja: s. Elżbieta Kot.]

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu