Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości28 stycznia

Dzisiaj w parafii pw. św. Stanisława biskupa w Łańcucie odbyło się spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. Spotkanie rozpoczęło się w Miejskim Domu Kultury o godz. 9.30. Na spotkanie przybył Zarząd DIAK oraz ponad 200 Prezesów z POAK. Spotkanie w tej części było robocze. Prezes DIAK-u Kazimierz Kryla z Grodziska Górnego złożył spra­woz­da­nie z pracy AK w Archidiecezji w minionym roku, zaś skarbnik Stanisław Tabiś z Kopytowej przedstawił sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia. Po za­ak­cep­towaniu sprawozdań przez głosowanie Prezesów, Danuta Figiela ze Świę­to­nio­wej zapoznała uczestników z nowym programem AK na rok 2006. Na za­koń­czenie Asystent Diecezjalny ks. prał. Józef Niżnik skierował słowo wzywające wszystkich do gorliwej pracy w AK.

Kolejnym miejscem spotkania Rady DIAK była łańcucka Fara. Wpierw u­czest­nicy odmówili różaniec, a o godz. 12.30 rozpoczęła się Msza święta kon­ce­le­bro­wana pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika. W tej części spotkanie wzięła udział p. Halina Szydełko, Prezes KIAK. Metropolita Przemyski w wygłoszonej homilii ukazał sytuację Kościoła w Polsce i wezwał świeckich do czynnego zaangażowania w duchu Akcji Katolickiej.

Po Mszy świętej odbyło się spotkanie opłatkowe w internacie TMR. Ważnym punktem spotkania było kolejne słowo Księdza Arcybiskupa, w którym zapoznał wszystkich z treścią listu skierowanego do kapłanów o Akcji Katolickiej z racji 10-lecia erygowania Stowarzyszenia w Polsce. Spotkanie opłatkowe uświetnili ko­lęd­nicy ze Szkoły Muzycznej w Łańcucie.

W Centrum Formacji Ruchu Światło-Życie «Collegium Marianum» w Prze­myślu roz­poczęły się zimowe rekolekcje fomacyjne. Siedemdzięsięcioosobowa grupa młodzieży pod przewodnictwem diecezjalnego moderatora ks. Adama Wąsika przeżywa rekolekcje „10 Kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej”, a mał­żeń­stwa z Domowego Kościoła (ok. sześćdzieiąt osób) biorą udział w re­ko­lekcjach „Czystość małżeńska”, które prowadzi ks. dr Jacek Goleń oraz mał­żon­ko­wie: Beata i Andrzej Guzikowie.

Natomiast w ośrodku w Rzepedziks. Janusz Klamut prowadzi KODA (Kurs oazowy dla animatorów), bierze w nim udział sześćdziesięciu uczestników Ruchu.

27 stycznia

Publikujemy dzisiaj wyniki eliminacji Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach
Archiprezbiteratu Jarosławskiego.

 • Dominika Mazurek, Gimnazjum w Szówsku, kl. III – 75 p.
 • Anna Kocuń, Gimnazjum w Skołoszowie, kl. III – 70 p.
 • Agnieszka Zakonek, Gimnazjum w Sieniawie, kl. III – 68 p.
 • Magdalena Cieliczka, Gimnazjum w Szówsku, kl. III – 67 p.
 • Ewelina Rydzik, Gimnazjum w Rokietnicy, kl. III – 67 p.

Do obejrzenia kilka zdjęć z eliminacji w Łańcucie.

Dzisiaj gościł w Przemyślu i złożył wizytę w Kurii Metropolitalnej biskup ka­mie­niec­ko-podolski ks. bp Leon Dubravsky wraz ze swoim se­kre­ta­rzem i siostrą ur­szu­lanką, pra­cu­jącą w kurii ka­mie­nieckiej.

26 stycznia

Oto dalsze wyniki wczorajszych eliminacji Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach – bł. August Czartoryski, salezjanin.

W Archiprezbiteracie Bieszczadzkim zwyciężyły następujące osoby:

 • Magdalena Kozak, Gimnazjum nr 1 w Ustrzykach Dolnych – 75 p.
 • Ewelina Patlewicz, Gimnazjum nr 1 w Ustrzykach Dolnych – 72 p.
 • Joanna Strzypla, Gimnazjum w Czarnej – 64 p.
 • Rafał Pasławski, Gimnazjum w Wołkowyi – 64 p.
 • Maria Paszkiewicz, Gimnazjum w Czarnej – 59 p.

W Archiprezbiteracie Krośnieńskim zwyciężyły następujące osoby:

 • Agata Wołtosz, Gimnazjum w Jasionce – 70 p.
 • Patrycja Blicharczyk, Gimnazjum nr 5 w Krośnie – 66 p.
 • Kamil Sanicki, Gimnazjum nr 5 w Krośnie – 65 p.
 • Magdalena Lula, Gimnazjum w Jedliczu – 61 p.
 • Donata Fiedeń, Gimnazjum w Haczowie – 61 p.

W Archiprezbiteracie Sanockim zwyciężyły następujące osoby:

 • Joanna Pełdiak, Gimnazjum w Domaradzu – 72 p.
 • Łucja Kudła, Gimnazjum w Baryczy – 71,5 p.
 • Katarzyna Urbańska, Gimnazjum w Domaradzu – 71 p.
 • Angelika Nycz, Gimnazjum w Domaradzu – 66 p.
 • Anna Kolbuch, Gimnazjum w Sanoku – 65 p.

Nadal nie mamy informacji z Archiprezbiteratu Jarosławskiego.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu