Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości26 listopada

Dzisiaj kończy się rok liturgiczny, który przeżywaliśmy pod hasłem: „Eucharystia – źrodłem naszej nadziei”. Wiekszość tego czasu, zajął ROK EUCHARYSTYCZNY, który zakończył się wraz z XI Synodem Biskupów, 23 października br. W wielu wspól­notach podtrzymano cotygodniową adorację eucharystyczną, jako prze­jaw czci Najświętszego Sakramentu.

Wraz z I Niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, którego przewodnim hasłem jest: „Przywracajmy nadzieję ubogim”. Nadchodzący rok jest pierwszym z pięcioletniego cyklu duszpasterskiego, który streszcza się w słowach „Kościół niosący Ewangelię nadziei”.
Niech rozpoczynający się Adwent będzie radosnym czasem oczekiwania na przyj­ście Pana. Marana Tha! Przyjdź, Panie Jezu!

W Jasionowie odbyła się dzisiaj uroczystość 100. rocznicy istnienia placówki Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej. Świętowanio także Złoty Jubileusz życia zakonnego, pracującej w Jasionowie, s. Celestyny Tomoń. O godz. 11.00 w kościele parafialnym została odprawiona Msza święta kon­ce­le­browana pod przewodnictwem i z homilią ks. prał. Józefa Niżnika. Współ­koncelebrowali Księża Rodacy [ks. Marian Koźma, ks. Paweł Konieczny] oraz kapłani z dekanatu jaćmierskiego. W uroczystościach tych wzięła udział Matka Prowincjalna s. Zdzisława Uryć wraz z Siostrami z Zarządu Prowincji. Zarząd generalny reprezentowała Siostra Asystentka Generalnej ze Starej Wsi.

Dziś mija 20. rocznica śmierci ks. prałata Bronisława Fili – gorliwego ka­płana, patrioty, kapelana "Solidarności", wychowawcy pokoleń młodzieży ja­ros­ławskiej.
W Jarosławiu odbyła się uroczystośc upamietniająca tego wieloletniego pro­boszcza i kustosza Kolegiaty. O godz. 9.30 złożono kwiaty na grobie śp. ks. Fili na starym cmentarzu w Jarosławiu. O godz. 10.00 w kolegiacie została odprawiona koncelebrowana Msza święta w intencji zmarłego kapłana, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. inf. Józef Sondej z Rzeszowa. Odbyło się też spotkanie byłych ministrantów, połączone ze wspomnieniami oraz częścią artystyczną.
Pamięć o tym Kapłanie do dziś żyje w sercach mieszkańców Jarosławia.

25 listopada

Św. Katarzyna Aleksandryjska, której wspomnienie obchodzimy, jest od średniowiecza jedną z bardzo popularnych Świętych. Należała między innymi do grupy tzw. „14 Wielkich Wspomożycieli” [do tej grupy należą również m.in.: św. Andrzej Apostoł, św. Idzi, św. Krzysztof, św. Sebastian, św. Barbara, św. Cecylia, św. Dorota]. Siedem parafii naszej Archidiecezji nosi wezwanie św. Katarzyny, Dziewicy i Męczennicy – Bachórzec, Jasionów, Jaśliska, Manasterz k. Kańczugi, Odrzykoń, Strachocina i Wesoła. W Jasionowie odpustową sumę z kazaniem odprawił ks. prał. Wacław Partyka.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu