Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości26 września

Ks. bp Adam Szal wznowił wizytację dekanatu rymanowskiego. O godz. 17.00 w kościele parafialnym w Jaśliskach odprawił Mszę świętą i udzielił Sakramentu Bierzmowania miejscowej młodzieży oraz spotkał się z grupami apostolskimi.

W ośrodku KSM w Dubiecku miało miejsce doroczne spotkanie dekanalnych wizytatorów nauki religii. Wzięło w nim udział 64 księży dziekanów i wicedziekanów.
Uczestnicy spotkania podjęli zagadnienie katechezy parafialnej młodzieży ponadgimnazjalnej w Archidiecezji. Ks. dr Waldemar Janiga konsultant ds. nauki religii w PCEN w Rzeszowie oddział w Krośnie, przedstawił charakterystykę młodzieży ponadgimnazjalnej i stwierdził, że katecheza parafialna młodzieży szkół ponadgimnazjalnych jest szansą dla młodzieży i Kościoła. Z kolei ks. dr Tadeusz Kocór - dyrektor WNK zaprezentował model i program przyparafialnych spotkań przygotowujących do małżeństwa i rodziny.
W dyskusji księża dziekani, zaakceptowali program i formę katechezy parafialnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, proszono, aby z nią zapoznać wszystkich duszpasterzy i katechetów Archidiecezji np. na jesiennej kongregacji tak, aby w nowy rok duszpasterski wejść z jej realizacją.
Podkreślono, że w parafiach, gdzie funkcjonuje tzw. katechumenat przed bierzmowaniem, nie będzie większych trudności z organizacją katechezy parafialnej dla młodzieży szkól ponadgimnazjalnych. Aby umotywować młodzież do udziału w tej katechezie sugerowano list pasterski na ten temat.
>Na koniec spotkania księża dziekani zaakceptowali formularz sprawozdania z przygotowania do sakramentu bierzmowania w dekanacie jaki będą przedkładać Księdzu Arcybiskupowi wraz ze sprawozdaniami przeprowadzonych wizytacji katechetycznych na koniec każdego roku katechetycznego.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu