Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości24 sierpnia

W Rogach (dek. Miejsce Piastowe), w patronalne święto Apostoła Barłomieja, ks. bp Adam Szal poświęcił kamień węgielny pod budujący się nowy kościół oraz udzielił Sakramentu Bierzmowania miejscowej młodzieży.

W Ośrodku Młodzieżowym "Nadzieja" w Dubiecku - Wybrzeże trwa XII Zlot KSM.

23 sierpnia

Trwają III Prze­mys­kie Dni Dusz­pas­terskie w Jarosławiu. Mszy świętej o godz. 9.00 prze­wodni­czył ks. bp Adam Szal. Tegoroczne spotkanie zakończyło się około południa wspólnym obiadem.

Trwa XII Zlot KSM w Dubiecku - Wybrzeże. Uczestnicy realizują kolejne "Rady Jezusowe", według katechez przygotowanych na spotkanie w Kolonii.

22 sierpnia

W Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Sł. B. Anny Jenke w Ja­rosła­wiu roz­po­częły się III Prze­mys­kie Dni Dusz­pas­terskie. O godz. 9.00 ks. bp Adam Szal prze­wodni­czył kon­cele­bro­wanej Mszy świętej i wy­głosił ho­milię.
Program Dni Duszpasterskich znajduje się na stronie Ośrodka.

W kaplicy Sióstr Służebniczek w Brzozowie, o godz. 18.00, ks. bp Adam Szal odprawił Mszę świętą z homilią, podczas której dokonał obrzędu konsekracji wdów.

21 sierpnia

W Kolonii zakończyły się 20 Świa­towe Dni Mło­dzieży. Na Marienfeld została odprawiona Eucharystia pod prze­wod­nictwem Ojca Świętego Benedykta XVI, którą kon­cele­browało około 800 biskupów, kilka tysięcy kapłanów, a uczest­niczyło około miliona wiernych. To wielkie Zgromadzenie Litur­giczne zakończyło Jubileuszowe Dni Młodzieży w Kolonii.
Ojciec Święty odleciał wieczorem do Rzymu, a młodzi uczestnicy wracają do swoich krajów.

W ramach XII Zlotu Kato­lic­kiego Sto­warzy­szenia Mło­dzieży rea­lizo­wano dzisiaj dwie kolejne "rady Jezusa": przed po­łudniem - "Beze Mnie nic uczyńić nie możecie", a podczas Mszy świętej, którą o godzinie 12.00 odprawił ks. prał. Wacław Partyka, kolejną: "Trzeba się wam powtórnie narodzić".
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu