Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości12 października

Przed południem, o godz. 10.00 w Archikatedrze przemyskiej rozpoczęła się Msza święta pogrzebowa pod przewodnictwem ks. bpa Adama Szala, w której udział wzięło około 150 kapłanów. Mowę pogrzebową wygłosił kolega Zmarłego, ks. dr Tadeusz Śliwa, a słowa pożegnania: w imieniu Archidiecezji - ks. bp Adam Szal, w imieniu kapłanów pracujących na Ukrainie - rektor seminarium w Gródku Podolskim, ks. dr Jan Niemiec, w imieniu Seminarium rzeszowskiego - ks. Ireneusz Folcik, w imieniu Seminarium przemyskiego ks. dr Marian Rojek.
Po Mszy świętej Ciało Zmarłego przewieziono do Raniżowa.
O godz. 14.00 w rodzinnym Raniżowie została odprawiona Msza święta koncelebrowana (ok. 300 kapłanów) pod przewodnictwem ks. bpa Edwarda Frankowskiego (diec. sandomierska), z udziałem ks. bpa Edwarda Białogłowskiego (diec. rzeszowska) i bpa Adama Szala. Po Mszy świętej odprowadzonego Zmarłego na miejscowy cmentarz, gdzie spoczął w przygotowanym grobowcu rodzinnym.
Wieczne odpoczywanie, racz mu dać Panie!

***

W szpitalu w Leżajsku, zmarł ks. Aleksander Bieniek, długoletni proboszcz parafii Tarnogóra w dekanacie Leżajsk II. Eksporta odbędzie się w Tarnogórze 13 października o godz. 14.00, a pogrzeb 14 października 2004 - o godz. 14.00.
Wieczne odpoczywanie, racz mu dać Panie!

11 października

W Przemyślu, około północy, zmarł ks. prof. dr hab. Stanisław Potocki, Kapelan Ojca Świętego, wykładowca Pisma świętego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w seminarium duchownym w Przemyślu i Rzeszowie.
Po południu o godz. 17.00 odbyła się eksporta ciała Księdza Profesora z domu przy ul. Księdza Popiełuszki do Archikatedry. Konduktowi i Mszy świętej przewodniczył ks. Abp Józef Michalik. Homilię wygłosił ks. prał. dr Stanisław Haręzga, a słowa pożegnania: prodziekan Wydziału Teologii KUL ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź, Kierownik Instytutu Biblijnego KUL ks. prof. dr hab. Ryszard Rubinkieiwicz, Rektor WSD w Przemyślu ks. dr Marian Rojek.

9 października

W sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Hyżnem odbyło się centralne zgromadzenie I Kongresu Różańcowego Archidiecezji Przemyskiej. Jednocześnie była to kolejna Archidiecezjalna Pielgrzymka Róż Żywego Różańca. Jak każdego miesiąca, uroczystości patronował św. Józef Sebastian, który tym razem ukazywany był jako gorliwy czciciel Matki Bożej Różańcowej.
"Różaniec Orężem zbawienia" - to hasło Kongresu, które zaczerpnięte zostało z przemyśleń Świętego Biskupa.
Uroczystość rozpoczęła się od zawiązania wspólnoty, którego dokonał ks. prał. Marian Bocho. Następnie, Archidiecezjalny Duszpasterz Róż Żywego Różańca ks. Jan Smoła przeprowadził katechezę o różańcu oraz została odmówiona jedna część różańca, której przewodniczyli rejonowi duszpasterze Róż.
O godz. 12.00 rozpoczęła się Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Jana Śrutwy, który również wygłosił okolicznościową homilię, zwracając uwagę na potrzebę odmawiania różańca oraz wiązania tej praktyki z wypełnianiem czynów miłosierdzia - zarówno co do ciała, jak i co do duszy. Mszę świętą współkoncelebrowali: ks. abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski, ks. bp Adam Szal, kanonicy Kapituł, księża Archiprezbiterzy i Dziekani oraz wielu innych kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Uroczystość zgromadziło około 8000 tysięcy wiernych, którzy mimo padającego deszczu wytrwale uczestniczyli w modlitwie.

cofnij -   1  2  3  4   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu