Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości



18 czerwca

Ks. abp Józef Michalik dokonał poświęcenia nowego kościoła w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nienadowej Górnej.


***

Wieczorem w Tuczempach, ks. bp Stefan Moskwa przewodniczył Mszy świętej z okazji 45-lecia Jubileuszu kapłaństwa ks. Ignacego Gerlacha.

17 czerwca

Odpustowej sumie z okazji 20-lecia powstania parafii pw. św. Brata Alberta w Przemyslu, przewodniczył ks. bp Stefan Moskwa.

13 czerwca

W kilku parafiach Przemyśla odbywały się uroczyste procesje Eucharystyczne do 4 ołtarzy. Między innymi w parafii pw. św. Józefa Sebastiana w Przemyślu (Monte Cassino) o godz 10.00 została odprawiona uroczysta Msza święta koncelebrowana na placu budowy nowego kościoła, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Wacław Partyka, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego. Następnie odbyła się procesja Eucharystyczna ulicami osiedla - od placu budowy do kaplicy Szpitala Wojewódzkiego.

10 czerwca

Wielką manifestacją wiary są procesje Eucharystyczne w Boże Ciało.
W Przemyślu, kilkunastotysięczna rzesza wiernych wyległa na ulice, którędy przechodziła procesja. Szczególnym akcentem, była wielka liczba dziewczynek sypiących kwiaty i tegorocznych dzieci pierwszokomunijnych. W tym roku Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9.00 Mszą świętą koncelebrowaną przed kościołem Księży Salezjanów, przez przemyskich księży proboszczów pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika.

Po zakończeniu Mszy świętej wyruszyła procesja na trasę ulicami: Grunwaldzką, Plac Konstytucji 3 Maja, następnie przez Most Orląt Przemyskich, Kościuszki, na Rynek. Tutaj, ks. abp Metropolita wygłosił homilię. Nawiązując do odśpiewanej Ewangelii o uczniach zmierzających do Emaus, mówił o trudnej drodze ucznia, który zapomina o ważnych wydarzeniach wiary. Kaznodzieja wzywał do pogłębiania wiary, która umożliwi chrześcijaninowi naśladowanie Chrystusa. Napiętnował łamanie Bożych Przykazań, a szczególnie handel niedzielny, który jest formą współczesnego niewolnictwa oraz liberalne taktowanie życia rodzinnego.

Przy katedrze greckokatolickiej odśpiewał Ewangelię w języku ukraińskim Metropolita Przemysko-Warszawski - ks. abp Jan Martyniak; on też poprowadził procesję ulicą Katedralną do czwartego ołtarza przy Bazylice łacińskiej. W procesji, w strojach chórowych uczestniczyła Kapituła Metropolitalna i przedstawiciele Kapituł Kolegiackich, duża grupa kapłanów diecezjalnych i zakonnych oraz licznie reprezentowane zgromadzenia żeńskie.

Oprawę muzyczną procesji - tradycyjnie już - zapewnił Archidiecezjalny Chór "Magnificat" pod dyrekcją Ks. prał. Mieczysława Gniadego. Na Rynku natomiast śpiewała Diakonia Muzyczna i Przemyski Chór "Gospel".


***


Po uroczystości nasi Biskupi udali się w podróż na Konferencję Episkopatu Polski, która tym razem odbywać się będzie w Licheniu.

cofnij -   1  2  3  4  5   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu