Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości13 kwietnia

Wtorek Wielkanocny. Ksiądz Arcy­­biskup Metro­polita Prze­myski roz­począł wizy­tację kano­niczną dekanatu Żurawickiego.

W Mirocinie i w Czudcu odbywał się po­grzeb ks. Sta­nisła­wa Mo­taka, w któ­rym wzięli udział Przemyscy Biskupi pomocniczy: Stefan Moskwa i Adam Szal. Kon­celebro­wanej Mszy świętej w Miro­cinie prze­wodniczył ks. bp Stefan, a kazanie po­grzebowe wygłosił ks. prał. dr Andrzej Garbarz. Parafianie serdecznie pożegnali zmarłego Proboszcza i odprowadzili jego ciało do karawanu, który przewiózł je do Czudca.
Drugiej części pogrzebu ks. Motaka, w rodzinnym Czudcu, przewodniczył ks. bp Adam. W koncelebrze i w kondukcie pogrzebowym wzięło udział kilkudziesięciu kapłanów - kolegów i przyjaciół Zmarłego. Homilię pogrzebową wygłosił rodak czudecki ks. Stanisław Mularz.

12 kwietnia

Poniedziałek Wielkanocny. W Mirocinie, o godz. 14.00 odbyła się exporta śp. ks. Sta­nisława Motaka. Kondukt z plebanii po­prowadził ks. prał. Zenon Ruchlewicz, dziekan dekanatu Przeworsk II, a koncelebrze przewodniczył ks. prał. Stanisław Szałankiewicz, dziekan dekanatu Przeworskiego I. Eucharystię współkoncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów, w tym koledzy z rocz­nika święceń Zmarłego oraz kapłani kondekanalni.
     Homilię pogrzebową wygłosił ks. Zbigniew Czuchra, saletyn. Przybliżył on sylwetkę śp. ks. Stanisława i wskazał na szczególne okoliczności pogrzebu - związek z Paschą Jezusa Chrystusa.
     Ks. Stanisław Motak urodził się 12.01.1954 roku w Babicy k. Rzeszowa, a swe młode lata spędził w Czudcu. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Wyższego Seminarium Du­chownego w Przemyślu. Po ukończeniu studiów teologicznych przyjął święcenia kapłańskie 4 czerwca 1978 roku w katedrze przemyskiej. Jego pierwszą placówką duszpasterską była Wiązownica k. Jarosławia. Następnie był wikariuszem w Medyni Głogowskiej, Niechobrzu, Borku Starym i stamtąd został ustanowiony proboszczem w Bóbrce k. Dukli w jesieni 1986 roku. Tam ofiarnie pracował kilkanaście lat oraz pełnił funkcję wicedziekana dukielskiego. Po rocznym urlopie zdrowotnym, który spędził w Rzeszowie, został ustanowiony w 2001 roku, proboszczem w Mirocinie k. Przeworska. Posługę tę przerwała nieuleczalna choroba. Został powołany do Pana we Wielką Środę - 7 kwietnia br.
     Ostatnie pożegnanie wygłosili: ks. Dziekan Ruchlewicz, ks. Dziekan Szałankiewicz oraz przyjaciel Zmarłego - ks. Andrzej Zagórski, saletyn, który dał świadectwo z ostatnich - pełnych cierpienia- dni życia Księdza Stanisława.
     Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie!

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu