Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości19 marca

Marcowy DZIEŃ PELCZAROWSKI odbył się w Przemyślu, w kościele Księży Salezjanów w Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca NMP. Uroczystej Mszy świętej o godzinie 18.00 przewodniczył przemyślanin i salezjanin zarazem, biskup sosnowiecki, ks. bp Adam Śmi­gielski. W Koncelebrze wzięli udział Biskupi Przemyscy, z Księdzem Arcybiskupem Józefem Michalikiem na czele oraz Proboszczowie Miasta. Ks. bp Śmigielski, nawiązując do tekstu Ewangelii: "Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Pachy" wskazał w wygłoszonej homilii na potrzebę troski rodziców o katolickie wychowanie młodzieży. "Aby rodzice mieli odwagę przyprowadzając swoje dzieci do świątyni i wychowywać je w miłości do Boga i Kościoła" - wołał Kaznodzieja. Nawiązał również do związków parafii ze św. Józefem Sebastianem, który sprowadził w 1907 roku salezjanów do Przemyśla i utworzył tu parafię pw. św. Józefa Oblubieńca NMP.
W końcowym wystąpieniu, ks. abp Józef Michalik podziękował za posługę ks. bpowi Adamowi Śmigielskiemu oraz za złożone mu przez przedstawicieli parafii gratulacje z okazji wyboru na funkcję Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i za życzenia imieninowe. Nawiązał też do postaci św. Biskupa Pelczara, wskazując na Jego zatroskanie o budowanie struktur diecezjalnych i o wiernych.
Przed Mszą świętą odbył się program słowno-muzyczny w wykonaniu scholi salezjańskiej "Laura", pod dyrekcja p. Jana Piecucha.

O godzinie 7.00 rano w kaplicy seminaryjnej Ks. Abp Józef Michalik odprawił Mszę świętą, w której koncelebrowali Księża Wychowawcy i Wykładowcy Seminaryjni. Schola klerycka prze­wodniczyła śpiewom liturgicznym. Na zakończenie złożyli życzenia imieninowe dostojnemu Solenizantowi: Rektor Ks. prał. Marian Rojek w imieniu Seminarium, ks. prof. Stanisław Potocki w imieniu wykładowców, Matka Prowincjalna Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi oraz Dziekan Alumnów w imieniu całej wspólnoty kleryckiej. W Uroczystości uczestniczyli również inni Solenizanci: ks. prał. Józef Bar, Kanclerz Kurii oraz S. Józefa, przełożona Sióstr posługujących w Seminarium. Po Mszy świętej wszyscy zgromadzili się na uroczystym śniadaniu.

18 marca

Ponad dwutysięczna rzesza młodzieży, studentów, nauczycieli, katechetów i rodziców przeszła ulicami Przemyśla od Archikatedry pod Krzyż Zawierzenia na Zniesieniu rozważając Drogę Krzyżową. Motywem przewodnim modlitwy były słowa Ojca Świętego:"O nową wyobraźnię Miłosierdzia…". Słowa tę będą stanowiły motto tegorocznego Spotkania Młodych w Łańcucie (2-4 kwietnia 2004). Drogę Krzyżową zorganizowało Duszpasterstwo Młodzieży, któremu przewodniczy ks. prał. Tadeusz Biały. Nabożeństwo rozpoczęło się o godz. 19.00, a prowadził ks. Jan Mazurek, moderator Ruchu Apostolstwa Młodzieży i proboszcz parafii Świętej Trójcy w Przemyślu. Rozważania i oprawę muzyczną zapewniła diakonia muzyczna, schola Seminarium Duchownego, oraz Przemyski Chór "Gospel". Intencją modlitwy obejmowaliśmy Księdza Arcybiskupa Metropolitę, który został dziś wybrany Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.

18 marca

Ks. Abp Józef Michalik Metropolita Przemyski został wybrany Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski na pięcioletnią kadencję. Zastępcą przewodniczącego został ks. abp. Stanisław Gądecki z Poznania.

cofnij -   1  2  3  4  5   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu