Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości15 lutego

W Przemyślu gościł kardynał Lubomyr Huzar, metropolita lwowski obrządku grecko-katolickiego. Gość ze Lwowa sprawował Służbę Bożą w Soborze Archikatedralnym, w której wzięli także udział abp Józef Michalik, metropolita przemyski obrządku rzymsko-katolickiego, sufragan przemyski bp Stefan Moskwa i ks. Józef Bar, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.

15lutego

Ksiądz biskup Bolesław Taborski gościł w rodzinnym Przeworsku, gdzie świętował jubileusz 40 lecia sakry biskupiej. Dostojny Jubilat, witany uroczyście przez dzieci i młodzież, przedstawiciele Rady Parafialnej oraz ks. prałata Stanisława Szałankiewicza, proboszcza i kustosza Bazyliki Kolegiackiej, przewodniczył koncelebrowanej Mszy św. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prałat Stanisław Nogaj, a w czasie Eucharystii śpiewał parafialny Chór Męski „Echo”, pod batutą Andrzeja Olchawy/

13 lutego

W Przemyskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli zebrali się katecheci zainteresowani zastosowaniem wizualnych form w katechezie. Zajęcia prowadziła Małgorzata Delikat, nauczyciel religii z Lubatówki, a warsztat zorganizowała Stanisława Pałkus, nauczyciel doradca w Podkarpackim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli – Oddział w Przemyślu.

11 lutego

W Zespole Szkół w Rogóżnie odbył się II Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji o Annie Jenke pod hasłem „Pragnąć tylko gwiazd”. W konkursie wzięło udział 101 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych powiatu łańcuckiego, z klas IV-VI. Jurorzy przyznali 40 wyróżnień, a wszyscy uczestnicy otrzymali upominki oraz książki o Słudze Bożej Annie Jenke. Inicjatorem Konkursu jest mgr Janina Fudali, dyrektor Zespołu Szkół im. Anny Jenke w Rogóżnie.

11 lutego

W Kurii Biskupiej w Kamieńcu Podolskim (Ukraina) ustanowiono Sąd Biskupi, którego oficjałem został, za zgodą metropolity przemyskiego abp Józefa Michalika, ks. prał Stanisław Częczek, pełniący aktualnie funkcje wiceoficjała Sądu Biskupiego w Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Dotychczas sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa dla diecezji kamieniecko-podolskiej, za zgodą Sygnatury Apostolskiej, rozpatrywał Sąd Metropolitalny w Przemyślu.

11 lutego

W Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Jarosławiu odbyło się spotkanie z chorymi z okazji dorocznego Dnia Chorego. Uroczystości przewodniczył ks. bp Adam Szal.

cofnij -   1  2  3  4  5  6   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu