Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości18 stycznia

Chrześcijanie mają możliwość i powinność angażować się w politykę. Uczestnictwo w życiu politycznym to obowiązek. To dziedzina życia do której też trzeba zanieść dekalog i moralność - powiedział w homilii mszalnej abp Józef Michalik do członków Akcji Katolickiej zebranej w Jarosławiu na dorocznym spotkaniu opłatkowym. Chrześ­cijanie mają prawo i powinni się uświęcać przez politykę. Zajmowanie się polityką nie jest rzeczą złą, ale nie można głosić w niej nieuczciwości. Moralność jest ponad wszystkimi, żadna partia nie może jej podważać. W życiu politycznym, gospodarce, kulturze i sztuce chrześcijanie mają stawać się dobrym zaczynem. Dalej metropolita przemyski mówił o powszechnym powołaniu do świętości i do świadectwa. Ewangelia powinna być głoszona we wspólnocie także przez laikat. Według arcybiskupa bardzo niepokojący jest zanik odpowiedzialności wspólnej, pasywność, co to daje się zauważyć nie tylko na arenie politycznej ale i kościelnej. Mamy żyć jak chce i jak wskazuje Jezus. Katolicy świeccy działają we współpracy z hierarchią w zjednoczeniu z biskupami i kapłanami, ale nie pod dyktando. Działając w stowarzyszenia i ruchach szukają sami pola pracy, decydują o sposobie formacji, działają na własną odpowiedzialność nie naruszając zasad wiary i moralności. Kościół potrzebuje dziś elity katolickiej, ale ma to być elita masowa. Przeżyły się już jednostki, tzw. "etatowi katolicy". Potrzeba dziś otwartych ludzi, którzy zaniosą ewangelie do wszystkich dziedzin życia prywatnego i społecznego. Ten program pracy ma być konkretny, tak aby nie zginął nam z oczu konkretny człowiek.
W arch. przemyskiej Akcja Katolicka działa w 158 parafiach i liczy ponad dwa tysiące członków, którzy służą pomocą kapłanom w koordynacji pracy duszpasterskiej. Często też angażują się w prace społeczne i charytatywne, prowadzą świetlice dla dzieci, domy kultury, kawiarenki i jadłodajnie dla ubogich.

17 stycznia

W Sanoku (par. pw. Chrystusa Króla) abp Józef Michalik sprawował Mszę świętą dla katechetów świeckich, a po jej zakończeniu wziął udział w "opłatku" dla nauczycieli religii. Tego samego dnia, o godz. 15.00 Ksiądz Arcybiskup gościł w Strachocinie, gdzie uczestniczył w uroczystości opłatkowej dla służby zdrowia.

16 stycznia

W sześciu ośrodkach Archidiecezji: w Przemyślu, Jarosławiu, Łańcucie, Miejscu Piastowym, Sanoku i w Średniej Wsi - odbyły się eliminacje II stopnia Olimpiady o Świętym Józefie Sebastianie Pelczarze. Zwycięzcy zmierza się w ostatecznej, finałowej rozgrywce, która będzie miała miejsce 2 marca 2004 roku w Korczynie, rodzinnej miejscowości Świętego Biskupa. Szczegóły dotyczące olimpiady można znaleźć na stronie internetowej:www.olimpiada.otd.pl

11 stycznia

W archikatedrze Przemyskiej odbyło się spotkanie pielgrzymkowe grup przemyskich. O godz. 13.30 została odprawiona Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. prał. Wacława Partyki, który wygłosił również homilię. Po zakończeniu liturgii uczestnicy przeszli do Domu Katolickiego "Roma", gdzie Grupa Teatralna działająca przy Parafii Archikatedralnej przedstawiła spektakl pt. "Misterium Bożego Narodzenia". Następnie składano sobie życzenia łamiąc się opłatkiem. Tej części spotkania przewodniczył ks. bp Adam Szal.

cofnij -   1  2  3  4  5   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu