Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości20 grudnia

Głowna uroczystość pożegnania Obrazu i Dziękczynienia za kanonizację św. Józefa Se­bastiana, biskupa, odbyła się o godzinie 11.00. Mszy świętej z udziałem Prymasa Pol­ski Józefa kard. Glempa, Franciszka kard. Macharskiego Metropolity Krakowskiego, Nuncjusza Apostolskiego ks. abpa Józefa Kowalczyka oraz ponad dwudziestu biskupów z Polski i dwóch biskupów pomocniczych ze Lwowa oraz ponad stu kapłanów, przewodniczył pochodzący z pobliskiej Żurawicy, ks. Biskup Kielecki Kazimierz Ryczan. Homilię wygłosił Prymas Polski. Podczas mszy świetej śpiewał Archidiecezjany Chór «Magnificat». Słowo podziękowania za łaski Nawiedzenia skierował do wiernych Nuncjusz Apostolski oraz o. Izydor Matuszewski, Generał Zakonu Paulinów. Na zakończenie, ks. abp Józef Michalik zawierzył Matce Najświętszej wszystkich diecezjan słowami modlitwy Ojca Świętego Jana Pawła II.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Parlamentu, wojewódzkich, powiatowych i miej­skich władz samorządowych, przedstawiciele policji, wojska, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej, Przełożone generalne i prowincjalne zakonów żeńskich oraz kilka tysięcy wiernych z całej Archidiecezji. Po Mszy świętej Obraz odprowadzono w procesji do samochodu-kaplicy, który w towarzystwie radiowozów policyjnych odjechał w kierunku Jasnej Góry.
W przyszłym roku, na początku marca, Peregrynacje Obrazu Nawiedzenia będzie przeżywać Die­cezja Zamojsko-Lubaczowska. O godzinie 21.00 w kościolał Archidiecezji odbył się uroczysty, dziękczynny Apel Jasnogórski z rożańcem, podczas którego zbierane były ofiary na nowy kościół, który zostanie wybudowany w Kamerunie, jako "Wotum Nawiedzenia".

19 grudnia

Wieczorem Obraz Nawiedzenia został w procesji przekazany przez Alumnów do Archi­katedry. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył Metropolita Prze­myski wraz z księżmi biskupami Adamem, Stefanem i Bolesławem. Współkoncelebrowali ks. inf. Stanisław Zygarowicz, Proboszczowie Miasta oraz kanonicy Przemyskiej Kapituły Metro­politalnej. Homilię wygłosił ks. bp Adam Szal, który powołując się na bł. Matkę Teresę z Kalkuty, wskazał na sześć etapów drogi do świętości: wyciszenie, modlitwę, wiarę, miłość Boga i człowieka, służbę bliźnim oraz pokój.
Oprawę muzyczną uroczystości prowadził Archidiecezjalny Chór «Magnificat» pod dyrekcją ks. prał. Mieczysława Gniadego.
Wieczorem odbyła się w refektarzu seminaryjnym tradycyjna «wieczerza wigilijna», którą zasz­czycili swą obecnością: Nuncjusz Apostolski w Polsce ks. abp Józef Kowalczyk, ks. bp pomocniczy Piotr Skucha ze Sosnowca, ks. bp ełcki Jerzy Mazur oraz miejscowi Arc­ypasterze.
O północy Mszę świętą o powołania kapłańskie i zakonne odprawił ks. bp Stefan Moskwa.
Całą noc przy Obrazie Matki Bożej czuwali parafianie poszczególnych parafii przemyskich wraz ze swymi duszpasterzami.
Następnego dnia rano o godz. 7.30 w Archikatedrze Przemyskiej Mszę świętą sprawowali księżą wikariusze parafii Miasta, a przewodniczyli jej Ojcowie Paulini, kustosze Obrazu Nawie­dzenia: o. Krzysztof i o. Hieronim, który wygłosił homilię.

cofnij -   1  2  3  4  5   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu