Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości20 listopada

W Domu Katolickim "Roma" w Przemyślu odbyło się spotkanie przewodników i duszpasterzy Przemyskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasna Górę. Podczas posiedzenia wypracowany został programu Pielgrzymki, który w treści nawiązuje do realizowanego w archidiecezji przemyskiej "Roku Pelczarowskiego". Obradom przewodniczyli bp Adam Szal, pielgrzym i ks. Kazimierz Bełch, dyrektor pielgrzymki.

19 listopada

W parafii pw. św. Józefa w Muninie, ks. abp Józef Michalik dokonał wmurowania kamienia wę­giel­nego pod budujący się nowy kościół. Dotychczasowa świątynia na cmentarzu, nie wystar­czała na potrzeby miejscowej wspólnoty. Podjęto więc starania o budowę większego kościoła. Proboszczem tej parafii jest ks. Jan Woźniak.

18 listopada

Ks. abp Józef Michalik dokonał w Iwoniczu, poświęcenia nowej kaplicy i ołtarza w Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych, prowadzonym prze Braci Bonifratrów.

17 listopada

W parafii pw. św. Brata Alberta w Jarosławiu - Szówsko, ks. abp Józef Michalik dokonał włożenia kamienia węgielnego w mury budującej się nowej świątyni parafialnej. Parafia została utworzona w roku 1992, przy tymczasowej kaplicy drewnianej. Staraniem proboszcza ks. Ada­ma Daraża i miejscowej wspólnoty powstaje nowy, z daleka już widoczny kościół.

16 listopada

Ks. Abp Józef Michalik dokonał poświęcenie rozbudowanego kościoła w Tuczempach k. Jaros­ławia. Podjęta – przed kilku laty – przez proboszcza ks. Czesława Jaworskiego inicjatywa powiększenia świątyni została zrealizowana. Ten szczególny wysiłek miejscowej społeczności jest darem materialnym z okazji zbliżającej się Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu