Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości20 czerwca

W Domu Katolickim „ROMA” w Przemyślu odbyło się spotkanie księży odpowiedzialnych za diecezjalne duszpasterstwa młodzieżowe. W posiedzeniu, któremu przewodniczył ks. Tadeusz Biały, uczestniczyli ks. Piotr Kandefer (Ruch Światło-Życie), ks. Jan Mazurek (Ruch Apostolstwa Młodzieży), ks. Józef Suchy (Liturgiczna Służba Ołtarza), ks. Marek Wojnarowski i ks. Mariusz Ryba (Szkoła Nowej Ewangelizacji) oraz ks. Grzegorz Bechta (duszpasterstwo harcerzy). Księża moderatorzy zaprezentowali wakacyjną i powakacyjną strategię formacyjną w poszczególnych wspólnotach. Zwrócili także uwagę na konieczność większego zaangażowania młodzieżowych grup eklezjalnych w liturgię archidiecezjalnych wydarzeń wiary.

17 czerwca

Gimnazjum w Niebocku otrzymało imię św. Jana Kantego. Z tej okazji wspólnota gimnazjalna oraz mieszkańcy parafii uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył bp Stefan Moskwa. Ksiądz Biskup poświęcił również sztandar Gimnazjum i sztandar Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły.

14 czerwca

Zespół Szkół Ekonomicznych w Przemyślu świętował 90-lecie istnienia. Z tej okazji społeczność Szkoły oraz jej absolwenci zgromadzili się w bazylice archikatedralnej na jubileuszowej Mszy św., której przewodniczył i homilię wygłosił bp Stefan Moskwa.

14 czerwca

W kościele filialnym w Rajskiem (p. Wołkowyja) ks. prał. Stanisław Szczepański, proboszcz w Wołkowyji w latach 1970-2002, świętował jubileusz 50-lecia kapłaństwa. W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli mieszkańcy parafii i współbracia kapłani na czele z bp Stefanem Moskwą. Wydarzenie złotego jubileuszu było okazją do złożenia serdecznych życzeń i daru wdzięcznej modlitwy dla ks. Stanisława, który piękną i ofiarną posługą duszpasterską na ziemi bieszczadzkiej, tak bardzo zasłużył się dla archidiecezji.

6 czerwca

W kościele Ojców Franciszkanów w Przemyślu, bp Stefan Moskwa przewodniczył Mszy św. na zakończenie roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1. Podczas Eucharystii bp Stefan udzielił sakramentu bierzmowania gimnazjalistom z Ośrodka.

cofnij -   1  2  3  4   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu