Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości25 maja

W Jodłówce została oddana do użytku nowo wybudowana Remiza Strażacka. Z tej okazji ks. infułat Stanisław Zygarowicz przewodniczył uroczystej Eucharystii w intencji strażaków. Po zakończonej Mszy św. jej uczestnicy przeszli do Remizy, gdzie nastąpił obrzęd poświęcenia obiektu. Uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta z Pruchnika pod dyrekcją pana Bratkowskiego.

24-25 maja

W parafii Księży Salezjanów w Przemyślu odbywała się Augustiada 2003 czyli  IX Przemyskie Dni Radości. W programie festynu znalazły się konkursy, zabawy i rozrywki sportowe. Na zakończenie Augustiady został rozegrany mecz piłkarski Straż Miejska – Księża. Sportowy pojedynek zakończył się zwycięstwem reprezentacji księży 10:8. Puchar dla zwycięskiej drużyny ufundował i wręczył ks. Leszek Leś, proboszcz parafii salezjańskiej. W imieniu zwycięzców puchar przyjął kapitan drużyny ks. Leszek Wałczyk, wikariusz katedralny.

19 maja

W Katolickim Centrum Kultury przy parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu miało miejsce seminarium dla nauczycieli, katechetów i pedagogów szkolnych pt. „Wychowawca wobec wyzwań XXI wieku”. Referaty programowe przedstawili ks. mgr lic. Mirosław Grendus, nauczyciel doradca z Sanoka nt. „Wychowawca wobec kultury medialnej” oraz ks. prof. Marian Wolicki (WSD Przemyśl) nt. „Błędne propozycje współczesnej pedagogiki”. Seminarium zorganizował Zespół ds. Wychowania i Profilaktyki przy PODN w Przemyślu we współpracy z ks. Janem Częczkiem, nauczycielem doradcą w Ośrodku.

14 maja

W Łańcucie odbyła się sesja naukowa na temat „Uzależnienia – problemy wychowawcze”. Referaty programowe wygłosili: ks. dr Tadeusz Kocór z Przemyśla pt. „Potrzeba wychowania ku wartościom”, s. dr Bernadetta Lipian z Jarosławia pt. „Sługa Boża Anna Jenke – wzór pedagoga na nasze czasy” oraz mgr Jerzy Malinowski z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pt. „Profilaktyczny program szkoły”. Spotkanie ubogacili członkowie wspólnoty “Wieczernik”, którzy zaświadczyli o wyzwoleniu z niewoli narkomani, podkreślając tym samym, że nie ma skutecznej profilaktyki bez duchowości, dzięki której człowiek rozumie, kim jest i po co żyje. W konferencji wzięli udział dyrektorzy szkół, pedagodzy, katecheci i przedstawiciele rady rodziców powiatu łańcuckiego. Sesję zorganizowało Starostwo Powiatowe w Łańcucie, Powiatowa Rada ds. Profilaktyki Uzależnień i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

10-11 maja

Pod hasłem „Oto Matka Twoja” odbyła się 67. Ogólnopolska Akademicka Pielgrzymka na Jasna Górę. Teologiczna i ascetyczna refleksja pątników koncentrowała się wokół osoby Maryi jako Matki Jezusa i wiernej towarzyszki życia ludzi. W Pielgrzymce wzięła udział 92-osobowa grupa studentów z jarosławskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Żakom z Jarosławia towarzyszyli prof. Antoni Jarosz, rektor Uczelni oraz ks. dr Andrzej Chmura, duszpasterz akademicki.

cofnij -   1  2  3  4   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu