Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości29 września

Święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała
Przemyśl. Nadanie imienia Armii Krajowej Technikum nr 1. O godz. 9.00 rano w Bazylice Archikatedralnej ks. abp Józef Michalik przewodniczył Mszy świętej, wygłosił okolicznościową homilię i pobłogosławił sztandar Szkoły.
Po Eucharystii, dalszy ciąg uroczystości miał miejsce w budynku szkoły. Ksiądz Arcy­biskup pobłogosławił pamiątkową tablicę poświęconą pamięci żołnierzy AK wywiezionych do łagrów sowieckich z obozu NKWD w Przemyślu – Ba­koń­czycach.

Dzisiaj w Miejscu Piastowym uroczystość ogłoszenia „Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza”. O godz. 16.00 została odprawiona koncelebrowana Msza święta inaugurująca działalność Sanktuarium, której przewodniczył ks. abp Józef Michalik. Szczegółowe informacje na stronie in­ter­ne­towej Zgromadzenia Michalitów.

W Bazylice św. Piotra w Rzymie przyjął z rąk Ojca Świętego Benedykta XVI świę­cenia biskupie ks. prał. Mieczysław Mokrzycki, kapłan archidieceji lwowskiej. W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele naszej Archidiecezji, między innymi: ks. bp Adam Szal, ks. prał. Józef Bar, ks. prał. Henryk Hazik oraz ka­płani koledzy Arcybiskupa Mieczysława i inni.
Księdzu Arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu, koadiutorowi Metropolity Lwowskiego, życzymy wielu łask Bożych w nowej posłudze Kościołowi. Więcej informacji na stronie Archidieczji Lwowskiej.

Wczoraj w Lusace zmarł ks. kard. Adam KOZŁOWIECKI w wieku 96 lat. Po­cho­dził on z  Huty Komorowskiej [teren dawnej diecezji przemyskiej]. Życiorys zmarłego Kar­dynała można przeczytać na stronie internetowej.

Michałówka. Sumie odpustowej o godz.11 przewodniczył i oko­licz­noś­ciową homilię wygłosił ks. prał. Zbigniew Suchy.

W Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu trwają V ARCHI­DIE­CE­ZJALNE DNI DUSZPASTERSKIE. Po szczegóły odsyłamy na stronę Ośrodka.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu