Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości28 sierpnia

W Trzebownisku k. Rzeszowa odbył się pogrzeb ks. kan. Henryka PIESO­WICZA, emerytowanego proboszcza tej parafii. Msza święta pogrzebowa została odprawiona o godz. 16.00.
Niech odpoczywa w pokoju

27 sierpnia

Dzisiaj w Ośrodku „Nadzieja” w Dubiecku - Wybrzeże roz­po­czął się dwu­dniowy XIV ZLOT Katolickiego Sto­wa­rzy­szenia Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej. Uczest­niczą w nim członkowie, kandydaci jak i sympatycy Sto­wa­rzyszenia. Gościem Zlotu był dzisiaj ks. abp Józef Michalik. O godz. 11.00 w kaplicy domu odprawił Mszę świętą i wygłosił okolicznościową homilię.

26 sierpnia

Uroczystość NMP Częstochowskiej

Na Jasnej Górze zgromadzili się biskupi diecezjalni wraz z wielką liczbą wiernych, aby świętować dzisiejszą Pa­tro­nalną Uroczystość.

O godz. 11.00 odpustowej sumie przewodniczył ks. Stanisław Kard. Dziwisz, metropolita krakowski. Kazanie wygłosił Prymas Polski ks. Józef Kard. Glemp.
Szczegółowy program dzisiejszej uroczystości znaj­dzie­my na stro­nie Sanktuarium Częs­to­chow­skiego.

W przeddzień Uroczystości odbyło się posiedzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Więcej informacji na stronie KEP.

Sośnica Jarosławska. Uroczystości odpustowej ku czci MB Częstochowskiej przewodniczył ks. prał. Zdzisław Majcher. Odprawił Mszę świętą o godz. 11.30 i wygłosił okolicznościowe kazanie.

Kuńkowce. Odpustową sumę z kazaniem odprawił ks. Marek Wilk, wychowawca WSD w Przemyślu. Uroczystość połączona była z dziękczynieniem za tegoroczne zbiory.

Dzisiaj także odbyły się uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Pocieszenia [ostatnia niedziela sierpnia].

W Sanktuarium Maryjnym w Jodłówce, przy udziale około 5 000 wiernych, sumie odpustowej o godz. 11.30 przewodniczył i wygłosił homilię ks. bp Adam Szal.

Jaśliska. W Sanktuarium MB Królowej Nieba i Ziemi odpustową sumę celebrował ks. abp Nowak Edward z Rzymu, a homilię wygłosił ks. prał. Marian Bocho.

Kombornia. Sumę odpustową z kazaniem o godz. 11.00 odprawił ks. Bartosz Rajnowski, kan­clerz Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu