Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości30 lipca

Kalwaria Pacławska.
Przedostatni dzień Franciszkańskiego Spotkania Młodych.
Temat dnia: „W DRODZE MUSZĘ BYĆ RADYKALNY”

Słowo dnia:
Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?» Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień». I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz». [J 8,1-11].

W kaplicy Domu Prowincjalnego Sióstr Służebniczek w Przemyślu o godz. 14.00 została oprawiona Msza święta z homilią na zakończenie turnusu półkolonii, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży «Wzrastanie». Eucharystii przewodniczył ks. prał. Wacław Partyka, wikariusz generalny. Po Mszy świętej – w świetlicy sióstr – dzieci wykonały program słowno-muzyczny o kończącej się półkolonii. Widowisko przedstawione zostało w formie konferencji prasowej, podczas której uczestnicy opowiadali o tym, co przeżyli podczas tych wakacji.

Miejsce Piastowe. Dzisiaj o godz. 17.00 w sanktuarium Świętego Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza rozpoczęła się doroczna 3. Ogólnopolska Modlitwa o Trzeźwość Narodu. Najpierw odbyło się sympozjum na temat skut­ków używania pojazdów mechanicznym przez kierowców w stanie nietrzeźwym, a o godz. 18.30 rozpoczęła się Msza święta. Koncelebrowanej Eucharystii prze­wodniczył ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz, przewodniczący Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy KEP, a homilię wygłosił Przewodniczący KEP ks. abp Józef Michalik.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu