Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomościW parafii Korczowa odbyło się dzisiaj oddanie do użytku i poświęcenie od­no­wio­nego kościoła dojazdowego [dawna cerkiew] w Młynach. O godz. 12.00. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. bp Adam Szal. Współ­kon­ce­le­bro­wali: ks. Bartosz Rajnowski, kanclerz Kurii Metropolitalnej, ks. Edward So­bolak, ekonom Archidiecezji, ks. Zenon Ścirko, przedstawiciel Księży Rodaków oraz ks. prał. Wacław Partyka, wikariusz generalny, który wygłosił homilię. Podczas Mszy świętej grała orkiestra dęta OSP z Sośnicy. Mimo deszczu na uro­czys­tość przybyło wielu gości i wiernych z miejscowej wspólnoty.

O godz. 16.00 ks. bp Adam Szal przewodniczył Mszy świętej i dokonał poś­wię­ce­nia nowowybudowanej kaplicy cmentarnej [parafia Pawłosiów k. Jarosławia]. Homilię wygłosił ks. Edward Sobolak, dyrektor Wydziału Administracyjnego Kurii Metropolitalnej.

28 października

Dzisiaj w Komańczy odbyła się uroczystość 50. rocznicy uwolnienia Księdza Prymasa Stefana Kard. Wyszyńskiego. Koncelebrowanej Mszy świętej o go­dzinie 11.00 przewodniczył Prymas Polski Józef Kard. Glemp, który wygłosił oko­licz­nościową homilię. Współkoncelebrowali: ks. abp Józef Michalik, Me­tro­po­lita Przemyski, ks. bp senior Jan Śrutwa [diec. za­moj­sko-lubaczowska], ks. bp Marian Zimałek [diec. sandomierska], ks. bp Piotr Skucha [diec. sos­no­wiecka], przemyscy biskupi pomocniczy: ks. bp Adam Szalks. bp Marian Rojek oraz kilkudziesięciu kapłanów. W uroczystości uczestniczyli przełożeni i alu­mni przemyskiego seminarium duchownego, siostry zakonne oraz uczniowie i nauczyciele ze szkół, którym patronuje Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński. Na zakończenie uroczystości Ksiądz Prymas pobłogosławił nowy pomnik wyobrażający Kardynała Stefana Wyszyńskiego modlącego się przed obra­zem Matki Bożej.
Dzięki transmisji telewizyjnej [TRWAM, TVP3] oraz „Radiu Maryja” i Ar­chi­die­cez­jal­nemu Radiu FARA – w uroczystość słyszana i oglądana nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami.

W Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu odbyło się o godz. 10.00 przed południem zebranie robocze kapłanów przewodników Przemyskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Tematem przyszłorocznej Pielgrzymki będzie hasło roku duszpasterskiego: „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”.

II Liceum Ogólnokształcące im. prof. K. MorawskiegoPrzemyślu obchodzi setną rocznicę powstania. Dzisiaj o godz. 10.00 w kościele pw. św. JózefaPrzemyślu [Księża Salezjanie] została odprawiona uroczysta Msza święta koncelebrowana przez byłych wychowanków szkoły. Mszy świętej przewodniczył Przemyślanin – ks. bp Adam Śmigielski z Sosnowca. On też wygłosił okolicznościową homilię. Więcej o szkole i o jubileuszu, można przeczytać na stronie internetowej przemyskiego Liceum.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu