Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości29 września

Święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

W Domu Rekolekcyjnym w Jarosławiu rozpoczeły się dwudniowe IV DNI DUSZPASTERSKIE.
O godz. 9.30 ks. abp Józef Michalik przewodniczył kon­ce­le­browanej Mszy świę­tej i wygłosił o­ko­licz­noś­ciową homilię do zgro­ma­dzonych uczest­ników.

Po Eucharystii Metropolita Przemyski wysłuchał wy­gło­szo­nych referatów wraz z uczestnikami sym­poz­jum. Referaty wygłosili: p. mgr inż. Roman Kluska, ks. Andrzej Zuziak TChr, prowincjał Księży Chrys­tu­sow­ców w Wielkiej Brytanii, Islandii i RPA oraz p. dr Witold Wiśniewski. Przebieg spotkania był tran­smi­towany przez Archidiecezjalne Radio «FARA».
Jutro dalszy ciąg spotkania. Nie będzie mogła przyjechać zapowiedziana Pani Wicepremier prof. Zyta Gilowska.

Wieczorem o godz. 17.00 Ksiądz Arcybiskup Metropolita przewodniczył od­pus­towej sumie z kazaniem w kościele pw. św. Michała Archanioła w Za­rzeczu k. Jarosławia. W Zarzeczu odbył się też XIX Ogólnopolski Zjazd Szkół im. Jana Pawła II, któremu przewodniczył Metropolita Przemyski. Obok kilka zdjęć z tej uroczystości.

Michałówce k. Radymna odbył się odpust parafialny ku czci św. Michała Ar­cha­nioła. Uroczystą sumę odpustową z kazaniem odprawił ks. prał. Wacław Partyka, wikariusz generalny. Po niej odbyła się procesja z Najświętszym Sa­kra­men­tem dookoła kościoła. Śpiew liturgiczny podczas uroczystości animowała schola parfialna oraz Orkiestra Kolejowa z Medyki, która na zakończenie dała krótki koncert przed kościołem parafialnym.
O godz. 20.00, na przygotowanej scenie, wystąpił młodzieżowy zespół Full Power Spirit. Co już wczesniej zapowiadaliśmy w ogłoszeniach. Strona inter­ne­to­wa zespołu jest chwilowo niedostępna, ale nieco informacji o nich można prze­czytać tutaj.

W Przemyślu w Archikatedrze o godz. 16.00 ks. bp Adam Szal odprawił Mszę świętą w ramach kończącego się transgranicznego festiwalu „II Bukowińskie spotkanie ze sztuką”. Impreza trwająca od 16 sierpnia 2006 roku, kończy się 30 września. Swoim zasięgiem bejmowała ona Rumunię, Ukrainę i Polskę. W festiwalu biorą udział artyści niepełnosprawni z Polski. Homilię podczas dzisiejszej Mszy świętej wygłosił ks. Daniel Odor. Po zakończeniu Mszy świętej, dalszy ciąg festiwalu odbywał się na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu