Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości27 sierpnia

XXI niedziela zwykła w ciągu roku
Dzisiaj w Sieniawie Jarosławskiej odbyły się Archidiecezjalne Dożynki. Uro­czystość rozpoczęła się o godz. 10.00 rano od przywitania przybywających grup z wieńcami dożynkowymi. Uroczystą Mszę świętą dziękczynną za tegoroczne plony o godz. 12.00 odprawił Metropolita Przemyski, ks. abp Józef Michalik.

W Przemyślu zakończyły się dwudniowe uroczystości ku czci Patrona Miasta św. Wincentego – Wincentiada'2006. Więcej na stronie internetowej Miasta

W Archikatedrze w Przemyślu o godz. 11.30 ks. inf. Stanisław Zygarowicz przewodniczył Mszy świętej podczas, której kantorzy wykonali łacińskie części stałe, pod kierunkiem Roberta Pożarskiego. Śpiew gregoriański był wykonany w ramach kończącego się jaroslawskiego festiwalu: „Pieśni naszych korzeni” – Dni Muzyki Dawnej. Szczegółowy program Festiwalu można znaleźć na specjalnej stronie unternetowej.

W sanktuarium w Jaśliskach odbył się doroczny odpust. O godz. 11.00 uroczystą Mszę świętą celebrował i homilię wygłosił ks. bp Adam Szal. W uro­czystości wzięła udział liczna rzesza wiernych, w tym także około 200 osób ze Słowacji wraz z duszpasterzami.

W sanktuarium maryjnym w Jodłówce o godz. 11.00 uro­czystą Mszę świętą od­pus­tową ku czci Matki Bożej Pocieszenia odprawił w asyście wielu kapłanów, ks. bp Marian Rojek. Wygłosił też homilię. Uroczystość zgromadziła rzesze wiernych. Po Mszy świetej przeszła procesja eucharystyczna dookoła świątyni, po której celebrans pobłogosławił wiernych Najświętszym Sakramentem.

Uroczystości odpustowej w sanktuarium w Chłopicach przewodniczył ks. prał. Wacław Partyka, wikariusz generalny. O godz. 11.30 odprawił Mszę świętą kon­ce­le­browaną i poprowadził procesję teoforyczną. Podczas Mszy świętych przed­po­łudniowych głosił okolicznościowe homilie.

W dzisiejszą niedzielę w kilku parafiach odbyły się uroczyste wprowadzenia no­wych Księży Proboszczów. Z dniem 26 sierpnia nowe placówki objęli rów­nież Księża Wikariusze. Wszystkim Kapłanom rozpoczynającym dusz­pas­terstwo w nowych parafiach życzymy Bożego błogosławieństwa, pomocy Ducha Świę­tego i opieki Matki Bożej.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu