Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości28 czerwca

W Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu zakończyła się pierwsza seria rekolekcji kapłańskich. Uroczystej Mszy świętej koncelebrowanej na ich zakończenie [o godz.11.00], przewodniczył ks. bp Adam Szal. Homilię wygłosił prowadzący rekolekcje ks. Czesław Kustra, michalita.
Następna seria rekolekcji rozpocznie się 15 sierpnia i poprowadzi ją o. Jacek Salij, dominikanin. O terminach rekolekcji kapłańskichw WSD oraz w Jarosławiu można dowiedzieć się, czytając stronę o formacji kapłańskiej.

W Cisnej odbywały się uro­czys­tości „Święta Lasu”. Świę­to­wanie było po­łą­czone z udzia­łem we Mszy świętej, której prze­wod­niczył ks. bp Marian Rojek. Orga­ni­za­torem uro­czys­tości były władze leśne wraz z Archi­die­cez­jalnym Dusz­pas­te­rzem Leś­ników, ks. Ta­de­uszem Gra­matyką.

27 czerwca

W parafi pw. MB Nieustającej Pomocy w Myczkowie odbył się odpust, po­łą­czony ze świę­to­wa­niem 25. lecia powstania parafii. Uroczystości prze­wod­niczył ks. abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski, który miejscowej mło­dzieży udzielił sakramentu Bierzmowania. Oko­licz­noś­ciową homilię wygłosił mycz­kowski Rodak – o. Izydor Matuszewski, Generał Zakonu Paulinów.

W Ośrodu Wolontariatu CARITAS w Rajskim k. Wołkowyi odbywają się rekolekcje dla dzieci z rodzin ubogich. Około setka młodych ludzi wraz z opie­kunami, uczestniczą w realizacji wyznaczonego programu. Rekolekcje prowadzą ks. Krzysztof Szyndlerks. Marek Bolanowski. Głównym tematem rekolekcji są słowa „Przywracajmy nadzieję dzieciom”.

Podczas Mszy świętej obrzędowej z kazaniem, o godzinie 15.30, ks. abp Józef Michalik udzielił sa­kra­mentu Bierzmowania młodym gimnazjalistom w parafii Uherce Mineralne.

O godzinie 18.00 w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ja­ro­sławiu [Dolnoleżajskie], ks. bp Adam Szal 47 osobom udzielił sa­kra­mentu Bierzmowania.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu