Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości28 kwietnia

Drugi dzień Konferencji Rejonowych. Dziś Kongregacja odbyła się w parafii pw. św. Stanisława w Łańcucie [Fara]. Program był taki sam, jak wczoraj.

W związku z zapytaniami o fundusze unijne, podajemy stronę internetową, gdzie można odnaleźc te informacje:www.parr.pl oraz adres poczty elek­tro­nicznej do Prelegenta, który może również służyc pomocą: pslaby@parr.pl

Ponadto na stronie sejmowej http://ks.sejm.gov.pl/proc4/ustawy/537_u.htm znajduje się tekst Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [art. 77 mówi, na jakie prace konserwatorskie można uzyskiwać dotacje].
Dodatkowych informacji można szukać na stronie Ministerstwa Kultury: http://www.mk.gov.pl/

W parafii pw. Chrystusa Króla w Przeworsku podczas Mszy świetej o godz. 18.30, ks. bp Adam Szal udzielił sakramentu Bierzmowania 81 młodym lu­dziom z miejscowej wspólnoty oraz z Krzeczowic i Rozborza.

27 kwietnia

W parafii pw. Chrystusa Króla w Sanoku, w godzinach od 14.00-17.30 odbyła się Wiosenna Kongregacja Kapłanów. Głównym tematem spotkania – oprócz konferencji ascetycznej Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika – była charytatywna działalność CARITAS oraz „pozyskiwanie środków unijnych”. Spotkaniu przewodniczył Metropolita Przemyski oraz ks. bp Marian Rojek.

26 kwietnia

Ks. bp Marian Rojek przebywał w parafii Maćkowice. Podczas Mszy świętej od­pra­wionej o godz. 17.30 udzielił sakra­mentu Bierz­mo­wania mło­dzieży gim­naz­jalnej z Maćkowic i Kosienic.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu