Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości29 marca

Ks. bp Adam Szal wizytował dzisiaj parafię pw. św. KatarzynyOdrzykoniu. O 17.00 odprawił Mszę świętą z homilią, podczas której udzielił sakra­mentu Bierz­mowania 38 osobom oraz odbył spotkanie z parafialnymi grupami apostolskimi. Uroczystości towarzyszyła orkiestra dęta i ulewny deszcz.

W Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyslu odbywają się wielkopostne rekolekcje, którym przewodniczy ks. prał. Marian Rajchel, dyrektor Studia Radia „Ave Maryja” w Jarosławiu. Dzisiaj, podczas wieczornego nabożeństwa, ks. bp Marian Rojek udzielił posługi lektoratu alumnom kursu III.

28 marca

Ks. bp Adam Szal, kontynuuje wizytację kanoniczną dekanatu Krosno I. Dzisiaj Ksiądz Biskup gościł w parafii pw. św. Andrzeja BoboliPotoku. Odprawił Mszę świętą z okolicznościowym kazaniem oraz spotkał się z grupami apostolskimi działającymi w parafii.

27 marca

Parafia w Dobieszynie gościła dzisiaj ks. bpa Adama Szala, który rozpoczął wizytację kanoniczną dekanatu Krosno I. Po powitaniu Dostojnego Gościa przez młodzież, rodziców i proboszcza, odprawił on o godz 17.00 Mszę świętą i udzielił miejscowej młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Bezpośrednio po Eu­cha­rystii, – odbyło się spotkanie z grupami, które działają w parafii. Honorowymi goś­ćmi tego spotkania była młodzież, która przyjęła Bierzmowanie. Podczas ko­lacji Ksiądz Biskup spotkał się z kapłanami dekanatu.

Od niedzieli trwają w Jarosławiu obchody rocznicy śmierci Jana Pawła II. Codziennie w innym kościele, wierni będą gromadzić się, aby wypraszac łaskę kanonizacji dla honorowego obywatela miasta i rozważać przesłanie kolejnych pielgrzymek do Polski. Uroczystości zostały zorganizowane przy współpracy poszczególnych duszpasterstw i parafii miasta oraz władz Jarosławia. Obchody zostały uroczyście zainaugurowane koncertem pop-oratorium „Miłosierdzie Boże” w kościele pw. NMP Królowej Polski. Wieczorny występ został poprzedzony świadectwem siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z Łagiewnik, która w czasie każdej Eucharystii przypomniała ważność tajemnicy Bożego Miłosierdzia.
Muzykę do oratorium skomponował Zbigniew Małkowicz, który pracował nad tym dziełem półtora roku. Narrację na podstawie tekstów „Dzienniczka” opra­co­wała s. M. Elżbieta Siepak. Do profesjonalnego wykonania pop-oratorium przyczynili się: wokaliści: Marek Bałata, Marzena i Aleksandra Małkowicz – żona i córka kompozytora. W koncercie w Jarosławiu towarzyszył im. Zespół Muzyki Sakralnej „Lumen” i Chór „Lechici” z Hrubieszowa.
Uczestnicy koncertu bardzo głeboko przeżyli spotkanie ze słowem św. Faustyny, wzbogaconych piękną muzyką i śpiewem. Na wielu twarzach widać było łzy wzru­szenia, a stopniowo coraz częściej „widzowie” stawali się uczestnikami wspólnej modlitwy wyśpiewującej „DZIĘKI” Temu, który jest prawdziwą Miłością. Koncert zakończono wspólnym wykonaniem Barki, ulubionej pieśni Sługi Bożego Jana Pawła II.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu