Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości23 lutego

W Haczowie odbyła się comiesięczna Adoracja Kapłanów rejonu kroś­nień­skiego. O godz. 18.30 w kościele parafialnym, ks. Tadeusz Musz CSMA, ojciec duchowny dekanatu Krosno II rozpoczął nabożeństwo Eucharystyczne i prze­prowadził rozważania, a następnie ks. Józef Fejdasz wygłosił konferencję ascetyczną na temat Encykliki Benedykta XVI – «Deus Caritas est». W spotkaniu uczestniczyło 25 kapłanów dekanatu Krosno II oraz Księża Dziekani ar­chi­prez­biteratu krośnieńskiego. W adoracji wziął udział Metropolita Przemyski, ks. abp Józef Michalik.

22 lutego

Święto Katedry Apostoła Piotra
O godz. 13.30 w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu roz­po­częła się Konferencja Pedagogiczna, której przewodniczył ks. abp Józef Michalik, Metropololita Przemyski. Udział wzięli wychowawcy i wykładowcy In­sty­tutu Teologicznego w Przemyślu na czele z Księżmi Biskupami: Adamem SzalemMarianem Rojkiem – rektorem uczelni. Przedmiotem dzisiejszej Konferencji było omówienie przydatności kandydatów do święceń diakonatu.

21 lutego

Ks. abp Józef Michalik przebywał dzisiaj w Korczynie, gdzie o godz. 10.00 prze­wodniczył koncelebrowanej Mszy świętej, podczas której wygłosił o­ko­licz­noś­ciową homilię. Okazją było nadanie miejscowemu Gimnazjum imie­nia św. Józefa Sebastiana Pelczara. Pod koniec Eucharystii Metropolita Przemyski pobłogosławił nowy sztandar Szkoły. Po uroczystości w kościele, dalsza część odbywała się w Gimnazjum, gdzie została odsłonięta tablica upa­miętniająca dzisiejsze wydarzenie.

Po południu w Krośnie, ks. abp Michalik dokonał poświęcenia i otwarcia no­wego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kletówka 7. Najpierw odbyła się Msza święta, której prze­wodniczył Metropolita Przemyski i wygłosił Słowo Boże. W ramach uro­czystości uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wykonali oko­licz­nościowy program artystyczny.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu