Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości29 stycznia

IV niedziela zwykła
Staraniem Stowarzyszenia Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży «Wzrastanie» w Domu Kultury w Radymnie odbyło się misterium Bożonarodzeniowe w wykonaniu wychowanków gromadzących się w świet­licach prowadzonych przez to Stowarzyszenie. Gośćmi uroczystości byli: ks. bp Adam Szal oraz ks. prał. Kazimierz Golenia, miejscowy proboszcz. Aktualnie Stowarzyszenie prowadzi dwie świetlice – jedną w Przemyślu przy ul. Kościuszki 5 i drugą w Radymnie na Osiedlu Jagiełły 1. Obie Świetlice istnieją dzięki szla­chet­nym sercom ludzi dobrej woli.

W Miejscu Piastowym w ramach dziękczynienia za Beatyfikację Założyciela, obchodzono pierwsze, liturgiczne wspomnienie bł. Bronisława Mar­kie­wicza. Licznie zgromadziły się Siostry zakonne z rejonu krośnieńskiego, które wraz z braćmi i kapłanami Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła odnowiły swoje śluby zakonne. Obecni byli również rodzice uczniów miejscowego Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego przez Księży Michalitów oraz inni czciciele Błogosławionego Bronisława – poseł Stanisław Zając z małżonką oraz przed­sta­wiciele miejscowych władz samorządowych. Uroczystej Mszy świętej prze­wod­niczył i homilię wygłosił ks. prał. Wacław Partyka, wikariusz Generalny. Od­no­wienie Ślubów zakonnych przyjął Rektor kościoła i Kustosz ks. Krzysztof Stanula. Po Mszy świętej odbyło się uczczenie relikwii bł. Bronisława.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej uroczystości.

Wczoraj w Pawłosiowie odbyło sie kolędowe spotkanie osób nie­peł­no­sprawnych z okolic Jarosławia. Organizatorem tego spotkania, które ma już kil­ku­letnią tradycję, jest p. Maria Węgrzynowska wraz z dyrekcją, gronem pe­da­gogicznym i uczniami Szkoły Podstawowej w Pawłosiowie. Wszystkich gości przywitał na początku ks. prał. Jan Jagustyn. Po połamaniu się opłatkiem ucz­niowie odegrali piękne jasełka przygotowane pod kierunkiem kl. Damiana Napieracza. Później nadszedł czas na poczęstunek i karnawałową zabawę. Wszyscy niepełnosprawni zostali na pożegnanie obdarowani podarkami. Wśród uczestników spotkania najwiekszą grupę stanowili członkowie wspólnoty „Wiara i Światło” działającej przy parafii pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu.
Obok do obejrzenia zdjęcia z tego wydarzenia.

Dziś w Bazylice pw. Ducha Świętego w Przeworsku o godz. 15.00 ks. prał. Sta­nisław Szałankiewicz odprawił Mszę świętą w intencji chóru, orkiestry dętej i dyrygentów. Po Mszy świętej odbył się III Koncert Kolęd i Pastorałek. Oprócz Chóru Męskiego „Echo” z Przeworska wystąpiły gościnnie: Chór Męski „Melodia” z Mielca, Chór Mieszany przy Towarzystwie Śpiewaczym w Mie­lcu, schola z Gimnazjum nr 1 w KańczudzeOrkiestra Dęta z Za­rzecza.
Koncert zakończył sie wspólnym kolędowaniem.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego koncertu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z eliminacji w Sanoku
VI Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu