Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości29 października

W Czytelni Głównej biblioteki WSD odbyła się Jesienna Kongregacja Księży Dziekanów. O godz. 9.30 zgromadzeni odmówili wspólnie Przepołudniową Go­dzinę w ciągu dnia, a następnie ks. abp Józef Michalik przedstawił program obrad oraz omówił sytuację duszpasterską Archidiecezji po zakończeniu Roku Eucha­rystii. Podkreślił zauważalny wzrost pobożności Eucharystycznej u wier­nych oraz omówił przesłanie Ojców XI Zwyczajnego Synodu Biskupów zawarte w koń­co­wym Orędziu „Eucharystia – Chleb żywy dla pokoju świata” [tekst Orędzia można przeczytać tutaj]. Zwrócił uwagę na podkreślane w Orędziu zja­wiska, jak zanik poczucia grzechu oraz nadużycia liturgiczne. W dalszej części ob­rad ks. prał. Wacław Partyka omówił program duszpasterski nad­cho­dzą­cego roku oraz podał terminy planowanych wydarzeń duszpasterskich. Dyrektor Domu Księży Emerytów «EMAUS» w Korczynie ks. Jan Klich mówił o prze­wi­dy­wa­nych pracach modernizacyjnych budynku, a ks. prał. Marek Pieńkowski – dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Jarosławiu – poinformował o planowanych dniach skupienia dla samorządowców. Ks. Bartosz Rajnowski, Kanclerz Kurii, poin­for­mował o rozpisanych wyborach do Rad Archidiecezjalnych: kapłańskiej, dusz­pas­terskiej i społecznej oraz o zasadach ich przeprowadzenia. O sprawach finan­sowo-gospodarczych mówił ks. Edward Sobolak, Ekonom Archidiecezji. Ks. bp Adam Szal podał dekanaty, które będą przyżywały wizytację kanoniczną w przy­szłym roku. W dyskusji poruszano również różne ważne problemy Koś­cio­ła lokalnego.
Była to już ostatnia sesja Dziekańska w bieżącej pięcioletniej kadencji – niebawem zostanie powołany nowy skład Księży Dziekanów, który rozpocznie działalność administracyjno-duszpasterską od 1 stycznia 2006 roku.

28 października

Ks. abp Józef Michalik uczestniczył w obchodach Jubileuszu 80-lecia pow­sta­nia Die­cezji Łomżyńskiej. Dodatkową okazją do świętowania stały się takie wy­da­rzenia diecezjalne, jak zakończenie I Synodu Diecezji Łomżyńskiej, III Kongres Eucharystyczny, 25-lecie sakry Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka oraz 50-lecie kapłaństwa biskupa pomocniczego Tadeusza Zawistowskiego. Uroczystej Mszy świętej o godz. 10.00 w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łomży, przewodniczył ks. abp Wojciech Zięba, Metropolita Białostocki, a homilię wygłosił ks. abp Józef Michalik Przewodniczący KEP. Było obecnych 18 biskupów Gości, wśród nich Józef kard. Glemp, Prymas Polski. Po więcej informacji odsyłamy na stronę diecezji łomżyńskiej.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego. Przed południem została od­pra­wiona Msza święta w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski. Eucharystię razem z ks. bpem Adamem Szalem koncelebrowało 12 kapłanów [niektórzy z nich są wykładowcami tej uczelni]. Homilię wygłosił ks. dr Witold Ostafiński.
Po Mszy świętej wszyscy uczestnicy (Senat, profesorowie, wykładowcy, studenci zaproszeni goście   władze samorządowe, wojewódzkie, parlamentarzyści, etc. przeszli do auli PWSZ, by uczestniczyć w dalszych uroczystościach. Otwarcia roku dokonał nowy rektor szkoły dr hab. Roman Fedan.

Dzisiaj imieniny obchodzą Tadeusze i Szymonowie. Wszystkim solenizantom Redakcja strony życzy wszelkiego dobra i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień. W naszej Archidiecezji jest 36 kapłanów noszących imię św. Judy Tadeusza i tylko jeden o imieniu Szymon.

27 października

Ks. abp Józef Michalik bierze udział w obchodach Jubileuszu 80-lecia pow­sta­nia Die­cezji Łomżyńskiej. Jest to rodzinna diecezja Księdza Arcybiskupa. Miasto Zambrów – miejsce narodzin naszego Arcypasterza – znajduje się w granicach tej diecezji. Dzisiaj odbyło się Sympozjum Naukowe w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży na temat: „Rok Eucharystii – Osiemdziesięciolecie Diecezji Łomżyńskiej”. Wieczorem był Koncert Jubileuszowy.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu