Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości26-28 sierpnia

Dni Patrona miasta Przemyśla - WINCENTIADA.
Corocznie w ostatni weekend sierpnia mieszkańcy Przemyśla organizują Wincentiadę, czyli dni patrona miasta - św. Wincentego. Impreza ta służy promocji miasta oraz prezentuje dorobek kulturalny, artystyczny i sportowy jego mieszkańców.
Podczas trzydniowej imprezy nie brakowało atrakcji dla każdego mieszkańca miasta. Odbywały się koncerty zespołów młodzieżowych, kapel podwórkowych i zespołów regionalnych. Zaprezentowano galerie rękodzieła artystycznego, sztuki ludowej oraz degustowano potrawy regionalne. Imprezami towarzyszącym były turnieje sportowe min. mecz piłki nożnej samorządowcy - prawnicy o Puchar Prezydenta Miasta, Prezesa Sądu Okręgowego i Prokuratora Okręgowego.
Ponadto uzupełnieniem były prelekcje, wykłady i prezentacje. Dużym zainteresowaniem cieszył się "Jarmark Wincentiady" - kiermasze, stoiska rzemiosła regionalnego i reklamowo-promocyjne oraz koncert Kapeli "Ta-Joj" oraz otwarte warsztaty taneczne, nauka tańców węgierskich, ukraińskich, niemieckich i polskich z udziałem publiczności.
Centralnym punktem była niedzielna procesja ulicami miasta z relikwiami patrona, która wyrusza po Mszy świętej w intencji miasta z kościoła franciszkanów. W niedzielny wieczór Gwiazdą Wincentiady 2005 był Grzegorz Turnau z zespołem. Późnym wieczorem tegoroczną Wincentiadę tradycyjnie zamknął pokaz sztucznych ogni. Imprezie towarzyszył również VI już Maraton Filmowy z Przemyślem w tle - Aleksander Fredro. W otwartym turniej tenisa ziemnego mogli uczestniczyć sympatycy i miłośnicy tego sportu na przemyskich kortach tenisowych. Organizatorami są urząd miejski oraz klasztor franciszkanów.

Patron Przemyśla, św. Wincenty żył w II wieku w Rzymie. Podobnie jak inni chrześcijanie, sprzedał swój majątek i głosił Ewangelię, za co wraz z innymi chrześcijanami został stracony. Dzięki jego zachętom chrzest przyjął jeden z senatorów - Juliusz. Władze skazały go na śmierć, a Wincentego oskarżono o zniewagę cesarza i bogów rzymskich. Zmuszony torturami do zaparcia się wiary, nie wyrzekł się Chrystusa, za co poniósł śmierć męczeńską.
W 1650 roku relikwie św. Wincentego zostały złożone w kościele Ojców Franciszkanów w Przemyślu, gdzie znajdują się do dnia dzisiejszego. Obecności relikwii, przypisuje się dokonanie trzech cudów. Pierwszy z nich to ustąpienie księcia Rakoczego z Siedmiogrodu wraz z Tatarami z obleganego przez nich Przemyśla, drugi - ukazanie się św. Wincentego na niebie zagrożonego pożarem miasta, trzeci - uzdrowienie niewidomego modlącego się przed obrazem patrona. W podziękowaniu za to, mieszkańcy Przemyśla obrali św. Wincentego patronem miasta.
Główne idee Wincentiady to umacnianie poczucia identyfikacji mieszkańców z miejscem, w którym żyją, rozbudzanie poprzez pokazanie bogatych tradycji religijnych i kulturowych - potrzeby współtworzenia rzeczywistości, podejmowanie inicjatyw i kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta oraz pokazanie siły i możliwości, jaka tkwi w wielokulturowości miasta i współpracy władz świeckich z Kościołem.

27 sierpnia

W Archikatedrze Przemyskiej odbyła się Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie - Dzień Wspól­noty.
Tematem było hasło reali­zo­wane pod­czas reko­lekcji: "Dać świa­dec­two nadziei". Po za­wią­zaniu wspól­noty o godz. 9.30, przed­stawi­ciele posz­cze­gólnych Wspól­not zło­żyli świa­dec­twa. O godz. 11.00 zos­tała odpra­wiona Msza święta kon­cele­bro­wana pod prze­wod­nic­twem i z ho­milią Wika­riusza Gene­ral­nego, ks. prał. Wac­ława Partyki. W zgro­ma­dzeniu Eucha­rys­tycznym wzięło udział 30 kapłanów i około ty­siąca uczest­ników te­gorocz­nych reko­lekcji. Mode­ra­tor Ruchu, ks. Piotr Kandefer w podsumowaniu powiedział, że w bieżącym roku w rekolekcjach wzięło udział ogółem 1 556 osób (w tym na oazach dziecięcych i młodzieżowych - 959, a na oazach rodzin - 597). Odbyło się łącznie 25 turnusów rekolekcyjnych.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w foto - aktualnościach.

Biskupi Przemyscy wzięli dzisiaj udział w ingresie Metropolity Krakowskiego, ks. abpa Sta­nisława Dziwisza.

26 sierpnia

W uroczystościach na Jasnej Górze wziął udział ks. abp Józef Michalik.

Na plebanii katedralnej odbyło się robocze spotkanie duszpasterzy na temat przebiegu III Archi­diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego, który będzie się w Przemyślu w dniach 9-10 września 2005.

25 sierpnia

Dubiecko -Wybrzeże.
Ks. bp Adam Szal, podczas Mszy świętej odprawionej o godz. 12.00 na zakończenie XII Zlotu KSM, uroczyście poświęcił [konsekrował] nowy kamienny ołtarz w kaplicy Ośrodka.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu