Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości22 lipca

Zbliża się miesiąc sierpień, który tradycyjnie już jest przeżywany w trzeźwości. Niżej są do po­bra­nia: Ko­munikat Kurii oraz mate­riały Ko­misji Trzeź­wości przy KEP, do dusz­pas­terskiego wy­ko­rzystania.

 

Plik do pobrania

20 lipca

Wakacje w pełni.
Trwają turnusy rekolekcji Ruchu Światło-ŻycieRuchu Apostolstwa Młodzieży w róż­nych miej­scach naszej Archidiecezji. Po szcze­góły zapraszamy na własne stronyOazy iRAM-u.

19 lipca

Ks. bp Adam Szal przebywa na Kalwarii Pac­ławskiej, gdzie bierze udział w ko­leżeń­skim spot­kaniu absol­wentów Zespołu Szkół w Wysokiej k. Łańcuta.

16 lipca

Wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmelu.
Na przemyskim Karmelu odbywały się dzisiaj odpustowe uroczystości. O godz. 18.00 w kościele św. Teresy uroczystą sumę odprawił i homilię wygłosił ks. abp Józef Michalik.

Również o godz. 18.00 została odprawiona Msza święta odpustowa z kazaniem w kościele Sióstr Karmelitanek. Przewodniczył jej ks. bp Adam Szal.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu