Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości23 maja

Rano o godz. 7.00 w kościele Sióstr Kar­melitanek Bosych w Prze­myślu, ks. bp Adam Szal prze­wod­niczył Mszy świętej na za­kończenie pere­grynacji re­likwii św. Teresy w Przemyślu.

Około 8.30 Relikwiarz opuścił Przemyśl, by nawiedzić parafię Michałówka, a w po­połud­niowych go­dzinach - parafię pw. św. Teresy w Jarosławiu.

O godz. 18.00 relikwie nawiedziły parafię pw. Chrystusa Króla w Jaro­sławiu. Mszy świętej kon­cele­browanej prze­wod­niczył ks. bp Adam Szal.

22 maja

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.
Od 1 maja do 15 sierpnia 2005 roku trwa peregrynacja relikwii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus po Polsce. Urna z Jej relikwiami na­wiedziła dzisiaj Przemyśl.
Pielgrzymowanie relikwii Teresy nie jest czymś nowym. Tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej objeżdżały one wszystkie diecezje Francji w latach 1947 i 1948. Na podobny pomysł peregrynacji relikwii wpadł ks. Rajmund Zambelli, który został mianowany w 1992 r. nowym rektorem bazyliki w Lisieux. Najpierw przy­świecał mu cel przygotowania Kościoła do rocznicy 100-lecia śmierci Teresy (1997 r.). Z czasem jednak inicjatywa przekształciła się w misję po całym świecie. Misję jakiej historia Kościoła dotąd nie znała. Ks. Zambelli wyznaje, że peregrynacja relikwii po­przedzona została głębszym zaznajomieniem się z "małą drogą" Teresy. Zamiarem było ukazanie szerokiej publiczności jej myśli i przesłania.
O godzinie 11.00 nastąpiło przywitanie relikwiarza na przemyskim Rynku, a następnie procesyjnie przeniesiono go do kościoła Ojców Karmelitów, gdzie została odprawiona Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. abpa Tadeusza Kondrusiewicza z Moskwy.
Po południu wierni mogli oddawać cześć relikwiom Świętej, a o godz. 16.00 została odprawiona Msza święta, której przewodniczył i homilię wygłosił przełożony Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych.
Wieczorem o godz. 21.00, ks. bp Adam Szal przewodniczył modlitwie Apelu Jasnogórskiego oraz przeniesieniu relikwii do kościoła przemyskich Karmelitanek Bosych.


Większość wyświęconych w ubiegłą niedzielę Neoprezbiterów, odprawiała dzisiaj swoje Prymicje w rodzinnych parafiach. Módlmy się za nowowyświęconych, aby mogli gorliwie spełniać podjęte zadania.


W parafii Lipa (dek. Bircza), ks. bp Adam Szal dokonał po­świę­cenia nowej pra­cowni kom­puterowej dla miejscowej szkoły. Pracownia, jak również całe jej wyposażenie wraz z przy­łącze­niem do Internetu jest darem amerykańskiej firmy UPS, w ramach pomocy dla małych miejscowości.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu