Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości24 lutego

Ks. bp Adam Szal przebywał w Ustrzykach Dolnych, gdzie udzielał sakramentu Bierzmowania młodzieży z tamtego dekanatu. Najpierw o godz. 16.00 w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski, a pozostałej grupie młodzieży, o godz. 18.00 w parafii pw. św. Józefa Robotnika..

22 lutego

Sakrament Bierzmowania przyjęła dziś młodzież z ostatniej klasy gimnazjum dekanatu Jać­mierskiego. Ksiądz Arcybiskup Metropolita, podczas Mszy świętej, którą odprawił o godz. 17.00 w parafii Besko, udzielił tego sakramentu kandydatom z całego dekanatu.

21 lutego

Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik przewodniczył dziś Mszy świętej i udzielił sakramentu Bierzmowania młodzieży z dekanatu Sanok I. Część przygotowanej młodzieży przyjęła Bierzmowanie w parafii pw. Chrystusa Króla w Sanoku (o godz. 16.00), a pozostali w parafii Sanok - Fara.

***

Dzisiaj w godzinach popołudniowych na drodze z Kolbuszowej do Rzeszowa (w pobliżu Za­czernia) uległ poważnemu wypadkowi ks. Jan Rzeszutek, proboszcz z Pełkiń k. Jaro­sławia. Prze­bywa on na oddziale inten­sywnej opieki w szpi­talu woje­wódzkim w Rze­szowie. Stan jego zdrowia jest ciężki. Pole­camy Księdza Jana modlitwom wiernych.

***

Ks. bp Adam Szal przebywał w parafii Kraczkowa, gdzie udzielił sakra­mentu Bierz­mowania 140-osobo­wej grupie mło­dzieży z części deka­natu Łańcut I [Kracz­kowa, Cier­pisz, Łańcut Chrys­tusa Króla).
Po więcej szczegółów odsyłamy nastronę parafialną.

20 lutego

W parafii Jedlicze przebywał ks. bp Adam Szal, który pod­czas Mszy świę­tej odpra­wionej o godz. 13.00 udzielił sa­kra­mentu Bierz­mowania 220-osobowej grupie miej­scowej młodzieży oraz po­chodzącej z kilku innych parafii de­kanatu Krosno I.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu