Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości21 grudnia

Ks. abp Józef Michalik, udzielił sakramentu Bierzmowania młodzieży dekanatu dubieckiego.

20 grudnia

W Niebieszczanach zmarł ks. Edward BOJDA, emerytowany proboszcz tamtejszej parafii. Eksporta odbędzie się we wtorek 21 grudnia br. o godz. 12.00 do kościoła w Niebieszczanach. Uroczystości pogrzebowe odbędą w środę 22 grudnia o godz. 12.00, również w Niebieszczanach.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci!

13 grudnia

Dzisiaj, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, w Krośnie odbyła się Sesja popularno-naukowa: "Ksiądz Jerzy Popiełuszko - męczennik za wiarę i Ojczyznę". W kościele pw. św. Piotra i Jana z Dukli o godz. 10.00, ks. bp Adam Szal przewodniczył koncelebrowanej Mszy świętej w intencji Ojczyzny oraz o rychłą beatyfikację Sł. Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. Następnie uczestnicy zgromadzili się w "auli Papieskiej", gdzie wysłuchali następujących referatów: p. dra Krzysztofa Kaczmarskiego [IPN Oddział Rzeszów], Stosunki Państwo - Kościół w Polsce Ludowej w latach 1944-1989; ks. prof. dra hab. Stanisława Nabywańca [Uniwersytet Rzeszowski], Formy represji i naciski służb bezpieczeństwa względem duchownych diecezji przemyskiej; oraz ks. dra Piotra Steczkowskiego [Uniwersytet Rzeszowski], Ks. Jerzy Popiełuszko - kapłan, patriota, męczennik. Po zakończeniu części wykładowej, uczestnicy wzięli udział w programie patriotycznym przygotowanym przez młodzież.

12 grudnia

Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik zakończył wizytację dekanatu Lesko. W ostatnim dniu wizytacji, podczas Mszy świętej o godz. 10.00, dokonał poświęcenia kościoła filialnego w Pos­­to­­łowie [par. Lesko]. Świątynia otrzymała wez­wanie "Pod­wyż­szenia Krzyża Świętego".

***

Dzisiaj Ks. bp Adam Szal sprawował posługę udzie­lenia sakramentu Bierz­mowania młodzieży z dekanatu Dynowskiego. Podczas Mszy świętej o godz. 11.00 odprawionej w kościele pa­rafial­nym w Dynowie, udzielił Bierzmowania dla części młodzieży dekanatu, a po południu o godz. 16.00 w Nozdrzcu podczas Mszy świętej - dla pozostałej młodzieży.

cofnij -   1  2  3  4   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu