Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości22 października

O godzinie 15.00 w budynku Kurii Metropolitalnej rozpoczęły się modlitwy przy trumnie śp. bpa Stefana Moskwy, a o 16.00 przeniesiono Ciało Zmarłego do Archikatedry. Mszy świętej koncelebrowanej podczas Eksporty przewodniczył Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny, a homilię pogrzebową wygłosił ks. bp. Adam Szal. W koncelebrze uczestniczył również Biskup z Łucka, Marcjan Trofimiak oraz ponad dwustu kapłanów. Oprawę muzyczną zapewnił chór seminaryjny pod dyrekcja ks. prał. Tadeusza Bratkowskiego.
O godzinie 20.00 odprawiono Nieszpory żałobne, którym przewodniczył i homilię wygłosił Rektor Seminarium Duchownego, ks. prał. Marian Rojek. Do godziny 22.00 czuwali przy trumnie Księdza Biskupa alumni oraz siostry zakonne z przemyskich Zgromadzeń

18 października

Dzisiaj w nocy Przemyślu, zmarł ks. bp Stefan Moskwa, biskup tytularny Giromonte, biskup po­mocniczy Archidiecezji Prze­myskiej, wikariusz gene­ralny, były wykładowca i rektor Wyższego Semi­narium Duchownego w Prze­myślu, Prepozyt Przemyskiej Kapituły Metro­politalnej, członek Komisji KEP do spraw Po­lonii i Polaków za granicą.
Eksporta z budynku Kurii Metropolitalnej do Archi­katedry odbędzie się w piątek, 22 paź­dziernika o godz. 16.00.
Uroczysta Msza święta po­grzebowa zostanie odprawiona w baz­ylice Archi­katedralnej w Przemyślu, w sobotę, 23 października 2004 roku, o godz. 10.00. Następnie Ciało Zmarłego Księdza Biskupa zostanie odprowadzone na Cmentarz Główny w Przemyślu.
Wieczne odpoczywanie, racz mu dać Panie!

16 października

Dzisiaj, w liturgiczne wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, obchodzimy 26 rocznicę wyboru na Papieża Ojca Świętego Jana Pawła II. Również dzisiaj, obchodzimy 18 rocznicę sakry biskupiej naszego Metropolity, ks. abpa Józefa Michalika.
Polecamy Bogu w modlitwie Dostojnych Solenizantów.

13 października

W Tarnogórze, o godz. 14.00 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. Aleksandra Bieńka. Przy bardzo licznym udziale parafian i kapłanów, ks. bp Adam Szal przewodniczył kon­cele­browanej Mszy świętej za duszę Zmarłego Proboszcza. Homilię po­grzebową wygłosił ks. prał. Franciszek Rząsa. Po obrzędzie poże­gnania, ciało ks. Aleksandra spoczęło w przygotowanym grobie.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

cofnij -   1  2  3  4   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu