Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości15 września

W Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Haczowie, odbył się kolejny DZIEŃ PELCZAROWSKI. Tematem była troska św. Józefa Sebastiana o wykształcenie duchowieństwa i wiernych swojej diecezji. W czasach Świętego Biskupa mówiono o diecezji przemyskie, że jest "Pia et docta" [Pobożna i uczona].
Uroczystościom przewodniczył Metropolita Przemyski przy współudziale Księży Biskupów: ks. bpa Edwarda Białogłowskiego z Rzeszowa, który wygłosił okolicznościową homilię oraz ks. bpa Adama Szala. W Koncelebrze wzięło udział ponad pięćdziesięciu kapłanów. Obecni byli liczni goście [m. in. siostry zakonne  z Korczyny, Miejsca Piastowego, Strachociny i Starej Wsi] i parafianie Haczowa, którzy świętowali jednocześnie rocznicę nawiedzenia swojej parafii przez Obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

14 września

W kościele akademickim przy Katolickim Uniwersytecie w Lublinie abp Józef Michalik odprawił Mszę świętą i wygłosił homilię dla uczestników VII Kongresu Teologów Polskich.

12 września

Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik wizytował dekanat soliński, spotykając się ze wspólnotą parafialną w Uhercach, gdzie proboszczem, od 1988 roku, jest ks. Edward Stopyra.

10-11 września

W Ośrodku Formacji i Kultury Chrześcijańskiej im. Anny Jenke w Jarosławiu abp Józef Michalik spotkał się z księżmi neoproboszczami oraz wikariuszami, w ramach permanentnej formacji kapłańskiej.

***

W Jarosławiu (Zespół Szkół im. Książąt Czartoryskich) odbyło się sympozjum popularno-naukowe z okazji 60 rocznicy śmierci Błogosławionego Michała Czartoryskiego. W Muzeum Miejskim otwarto także wystawę poświęconą osobie Błogosławionego Dominikanina. Sesję popularno-naukową zakończyła dziękczynna Msza święta, której - w Bazylice „Panny Marii” Ojców Dominikanów - przewodniczył Kardynał Franciszek Macharski. Sympozjum zorganizowali: Starosta Powiatu Jarosławskiego i Klasztor Ojców Dominikanów.

cofnij -   1  2  3  4   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu